19 hovedstadskommuner poder selv beboere og ansatte

Region og kommuner har fornyet aftale om at teste og smitteopspore i fællesskab.

HOVEDSTADEN: Hver morgen sender Region Hovedstadens Akutberedskab en kortege af biler hjem til borgere, som skal testes for covid-19, men som ikke selv har mulighed for at møde op på teststederne. 

I nogle kommuner rykker de også ud til plejehjem, hvor en borger eller medarbejder er testet positiv, og alle de øvrige derfor skal testes. Men 19 kommuner har nu tilsluttet sig en aftale med regionen, som betyder, at kommunen selv kan bidrage med en del af podningen af personale og beboere.

- Aftalen betyder, at vi kan stoppe smittespredningen mere effektivt, hvis der opstår smitte på fx et plejehjem eller en institution. Med denne aftale kan vi reagere hurtigt og få testet vores borgere og medarbejdere endnu hurtigere - og det betyder i sidste ende større tryghed for vores ældre og sårbare borgere, siger Ole Bjørstorp (S), borgmester i Ishøj.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) tilføjer, at det kan være mere trygt for borgerne, at de skal podes af en medarbejder, de kender fra hverdagen.

Fornyet frem til maj

Aftalen blev første gang indgået i maj med et halvt års varighed, og den er netop blevet forlænget frem til maj på baggrund af de gode erfaringer. Og nu altså med 19 kommuner med ombord.

De medarbejdere, som skal udføre podningerne, bliver oplært af Region Hovedstaden, som også stiller værnemidler, udstyr og remedier til prøvetagning til rådighed. Regionen sørger for at hente prøver, når podningen er foretaget.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der guider til, hvem og hvor mange der skal testes, og derefter planlægger kommunen og Akutberedskabet i fællesskab det praktiske.

Akutberedskabet rykker ud alle ugens dage og har på en enkelt dag testet næsten 800 borgere fordelt på ti plejehjem.

ak

https://www.dksocial.dkartikel/19-hovedstadskommuner-poder-selv-beboere-og-ansatte