DK Social

Ambassadører skal styrke trivslen på Roskildes skoler

KORT NYT15. APR 2021 8.04

ROSKILDE: Efter en længere nedlukning er der mange steder fokus på de tilbagevendte skoleelevers trivsel. Derfor har Roskilde Ungebyråd netop afsat 150.000 kr. til at uddanne ti trivselsambassadører blandt eleverne på hver af kommunens skoler. Skole- og Børneudvalget har valgt at støtte projektet med yderligere 150.000 kr.

De nye trivselsambassadører skal have fokus på, om der er elever i klassen eller i frikvartererne, der er udenfor fællesskabet. Det er den sociale virksomhed Play, der skal stå for at uddanne ambassadørerne, der skal arbejde med trivsel på tværs af alle årgange. Eleverne uddannes til at have fokus på at lave og igangsætte aktiviteter, der skal kunne samle og sikre, at alle kan deltage.

Kommunens fokus på trivsel kommer til at fortsætte gennem sommerferien med Sjov Ferie, der er et særligt tilbud for børn og unge. Her er der planer om kreative workshops rundt i kommunen, en børnefestival og sport, spil og diverse aktiviteter.

mhhttps://www.dksocial.dkartikel/ambassadoerer-skal-styrke-trivslen-paa-roskildes-skoler