Fritlagt vandløb øger biodiversitet på Bornholm

KORT NYT4. MAJ 2020 14.08

BORNHOLM: En genetablering af det rørlagte vandløb i Præstemose har øget biodiversiteten, oplyser Bornholms Tidende.

Projektet gik ud på at opgrave de cirka 300 meter rør, hvor vandløbet lå i en 70 centimeters dybde, for at åbne vandløbet og få det op til overfladen. På den måde kunne man hæve grundvandsspejlet og gøre engen vådere for at give bedre muligheder for områdets flora og fauna.

I Præstemose genetablerer man vandløbet samtidig med, at man sætter engen til afgræsning. Kombinationen af afgræsning og et vådere engmiljø kan give en stærkere effekt for områdets biodiversitet, end hvis man kun gør en af tingene.

ka

 

 

 

 

https://www.dksocial.dkartikel/fritlagt-vandloeb-oeger-biodiversitet-paa-bornholm