DK Social

Analyse::
Personer med skizofreni behandles mindre, men genindlægges oftere

Skizofreni opdages oftere, men andelen af indlæggelser og ambulant behandling af mennesker med en skizofrenidiagnose falder.
4. OKT 2021 13.34

-- Ingen adgang --

https://www.dksocial.dkartikel/personer-med-skizofreni-behandles-mindre-men-genindlaegges-oftere