Tårnby strammer op med kontrol af social dumping

KORT NYT6. NOV 2020 6.00

TÅRNBY: Når Tårnby Kommune bygger nyt, renoverer bygninger og indkøber tjenesteydelser, skal arbejdsforholdene være i orden, og der skal tages socialt ansvar, blandt andet ved at der ansættes lærlinge eller elever, oplyser kommunen.

De eksisterende klausuler revideres og strammes op og anvendes ved bygge- og anlægskontrakter med en varighed på minimum seks måneder og en værdi på mindst fem mio. kr. og/eller en lønsum på fire mio kr. For tjenesteydelseskontrakter gælder det samme.

Der kræves nu dokumentation for det krævede antal elever/lærlinge, mens der også kommer mere fokus på kædeansvaret, så også underleverandører skal overholde klausulerne. Revisionsfirmaet PWC står for kontrollen med besøg hos leverandører på byggepladser.

ka

 

https://www.dksocial.dkartikel/taarnby-strammer-op-med-kontrol-af-social-dumping