DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Akademikernes formand Lars Qvistgaard glæder sig over "en kompetencefond, hvor medlemmerne kan søge til individuelle uddannelser".
Foto: Akademikerne

Akademikerne aftaler kompetencefonde med kommuner og regioner

Med OK21 er der nu penge til efter- og videreuddannelse på alle tre offentlige områder.

Hen over weekenden har Akademikerne forhandlet OK21 færdig med først den regionale og senest den kommunale modpart, begge i forlængelse af de foregående weekenders aftaler indgået af den anden store lønmodtagerorganisation, Forhandlingsfællesskabet. På det statslige område indgik Akademikerne forlig allerede for tre uger siden samtidig med Centralorganisationernes Fællesudvalg.

Både på det kommunale og det regionale område er der afsat penge til en kompetencefond, hvorfra der kan søges penge til efteruddannelse og videruddannelse. På det kommunale område tilføres et engangsbeløb på 3,3 mio. kr. og derefter 12,8 mio kr. årligt, på det regionale område er der 25,6 mio. kr. til hele overenskomstperioden.

På det statslige område blev der oprettet en tilsvarende fond allerede ved OK18, og den blev i år videreført med samme økonomi som hidtil, det vil sige 172,5 mio. kr. til hele overenskomstperioden. Det skete med en bemærkning om, at fonden har været "til stor gavn for såvel arbejdspladser som medarbejdere" i dens første tre år.

Udbredelsen til de andre områder "understøtter en udviklingsdagsorden for alle", siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard. Foruden kompetencemidlerne og udmøntning af den generelle 5,02 pct.'s lønudvikling i overenskomstperioden rummer de kommunale og regionale akademikeraftaler en lidt højere pensionsprocent, henholdsvis 0,15 pct. og 0,12 pct. mere end hidtil.

 

Se den kommunale og den regionale aftale.