dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat

Betingelser for anvendelse af sitet

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.


Abonnementsbetingelser

Anvendelse af persondata

Dine personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold, og i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
Dine data vil ikke blive udleveret til tredjepart.

Når du besøger DK Medier, registrerer vi din IP-adresse. Dette af hensyn til kontrol af abonnementsadgang til siderne.
Der gemmes udelukkende logs over IP-adresser for abonnenter hos DK Medier.
Du har altid ret til at kontakte DK Medier, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Cookies

DK Medier bruger cookies til at sikre abonnenternes adgang til indholdet af artiklerne på sitet. Desuden anvendes cookies til at lave statistik over besøgendes brug af sitet. Oplysninger indsamlet via cookies deles ikke med tredjepart.
Vi bruger IKKE cookies til annonceformål.

Abonnenter

Når du tegner et abonnement hos DK Medier, beder vi om en række oplysninger; navn, virksomhed/organisation, adresse, telefonnummer, e-mail og faktureringsoplysninger.

Drejer det sig om en storkundeaftale med IP-adgang, har vi yderligere brug for at få opgivet jeres IP-adresse(r), for at kunne give password-fri adgang til sitet.

Oplysninger indsamlet til brug for abonnementsbehandling opbevares af regnskabsmæssige hensyn i fem år, efter engagementet med DK Medier er afsluttet.

Alle abonnenter kan til enhver tid få en kopi af oplysningerne.

Hvis en abonnent henvender sig til DK Medier ([email protected] eller tlf. 4635 3343) for at få en kopi af de registrerede oplysninger, fremsendes disse oplysninger til den registrerede e-mail, for på den måde at sikre, at oplysningerne kun fremsendes til den berørte person/organisation.

Modtagere af nyhedsbreve

Hvis dit engagement med DK Medier udelukkende består i modtagelse af nyhedsbreve, slettes alle oplysninger ved afmelding.

Abonnementsbetingelser

Betaling for abonnementet sker forud for en periode på 12 mdr..
Et abonnement hos DK Medier tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt.

Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode.

Ved udløb af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den ordinære abonnementspris. Tilbudsperioder kan ikke forlænges, medmindre andet er aftalt.

Faktura fremsendes elektronisk. Faktura tillægges gebyr-/forsendelsesomkostninger til udenlandske abonnenter.

Ophavsret

Det leverede materiale er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Hel eller delvis kopiering, anden gengivelse eller videreanvendelse af materialet må kun ske efter skriftlig aftale. Det er herunder ikke tilladt at videredistribuere materialet elektronisk via e-mail.

Prøveabonnement

Et prøveabonnement udløber automatisk efter den angivne periode.
Der er intet opsigelseskrav forbundet med prøveabonnementer.

Opsigelse

Dette afsnit vedrører ikke prøveabonnementer.
Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode.

Du kan opsige en løbende aftale efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.
Er der et restbeløb på kontoen, overføres det til abonnentens bankkonto. Ved udbetaling af tilgodehavende modregnes administrationsgebyr på 200 kr.

Manglende betaling er ikke gyldig som opsigelse.

Opsigelse af abonnement skal ske skriftligt til DK Medier på e-mail [email protected].

Ændring af abonnementsvilkår

DK Medier har til enhver tid ret til at ændre nærværende abonnementsvilkår.
Hvis det er væsentlige ændringer, skal abonnenten kunne komme ud af abonnementet, før ændringerne får betydning.

I forbindelse med væsentlige ændringer sker varsling overfor abonnenten under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst én måneds varsel. Væsentlige ændringer varsles direkte til abonnenten på mail.