Erhvervslivet sætter milliard-rekord i statsstøtte

Danske virksomheder får flere penge i statsstøtte end tidligere. Alene siden kriseåret 2008 har virksomheder fået fem milliarder kroner ekstra årligt
24. JUL 2014 10.58

Nyeste tal fra EU-Kommissionen viser, at siden kriseåret 2008 er statsstøtten til det danske erhvervsliv steget med fem mia. kr. i 2012. En stigning på 33 pct. Det viser de tal, som det danske Erhvervsministerium har indrapporteret til EU-kommissionen, skriver Fagbladet 3F.

- Det er fornuftigt at give den her støtte, fordi det skaber vækst, udvikling og job, siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Halvdelen af støtten går til virksomheder, der får tilskud til at ansætte personer i fleksjob, løntilskud og andre støttede job. Den store stigning de senere år er støtte til virksomheders investeringer indenfor klima og miljø, der får knap fem mia. kr. om året. En fordobling siden 2008. Samtidig er støtten til udvikling og forskning også øget betydeligt.

- Stigningen i støtten til forskning støtter vi i den grad. Men stigningen i energiafgifterne, der tilbageføres til erhvervslivet, er vi ikke glade for, siger Klaus Rasmussen, cheføkonom i Dansk Industri, Han forklarer, at en stor del af stigningen i statsstøtten skyldes, at energiafgiften PSO har været stigende de senere år.

Stigningen i statsstøtten til erhvervslivet har skubbet Danmark op som det land, der giver sjette mest støtte blandt de dengang 27 lande i EU.


Statsstøtte i milliarder
2012 19,5
2011 17,9
2010 16,7
2009 17,6
2008 14,7

Kilde: EU-Kommissionen: statsstøtte indrapporteret til EU fraregnet støtte til jernbanedrift og støtte til banker i forbindelse med finanskrisen. Faste 2012-priser.