Affaldsselskab får ja til samarbejde om at rense mursten

AVV får Ankestyrelsens accept af at deltage i socialøkonomisk virksomhed, der renser og sælger genbrugsmursten, så længe salget sker til markedsprisen

HJØRRING / BRØNDERSLEV: Et ønske fra det fælleskommunale affaldsselskab AVV om at samarbejde med selskabet Gamle Mursten ApS får grønt lys i en forhåndsudtalelse fra det kommunale tilsyn under Ankestyrelsen.

Projektet går ud på at oprette en socialøkonomisk virksomhed, der ikke skal give fortjeneste, og som skal ejes i direkte sameje mellem de to parter. Brugte mursten bliver i dag i høj grad brugt til vejopfyld og skal komme fra genbrugspladser i Brønderslev og Hjørring - og senere også fra andre kommuner, der også vil kunne bidrage med medarbejdere.

At rense og sælge murstenene skal udover genbruget i sig selv spare CO2, forbedre miljøet, opkvalicifere udsatte borgere og også skabe nye arbejdspladser. Ambitionen er, at fem-ti ledige årligt kan overgå til permanente job.

Salget af rensede mursten skal ske til Gamle Mursten ApS, der både har offentlige og private som kunder.

Tilsynet siger god for konstruktionen og peger på en anden afgørelse fra juni 2017, der anerkendte et kommunalt projekt, der gik ud på rengøring og reparation af affald, så det kunne gebruges. Her blev det fremhævet, at kommunen udelukkende måtte forarbejde affald til det punkt, hvor det kunne afsættes.

For ikke at forvride konkurrencen i forhold til private erhvervsdrivende skal salget af mursten ske til markedspris.