Aalborg bruger big data til at udpege ældre i risiko for at falde
Intelligent træningsløsning for ældre, baseret på individuelle behov, kan give den enkelt livskvalitet og frigive hænder i hjemmeplejen, viser Aalborg-model.
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Aalborg bruger big data til at udpege ældre i risiko for at falde

Samarbejde mellem kommune og it-firma frigiver hænder i Aalborgs hjemmepleje – og øger livskvaliteten hos borgerne.
21. JUN 2022 15.55

AALBORG: Aalborg Kommune har i fællesskab med leverandøren DigiRehab implementeret en intelligent træningsløsning, der mindsker behovet for hjemmepleje og øger borgernes livskvalitet, oplyser KL. Der er tale om en træningsform i hjemmeplejen, der er baseret på individuelle behov, og som kan udføres i borgerens eget hjem.

En ny analyse viser, at gevinsten af træningsforløb i hjemmet er så markant, at det kan påvirke kommunens behov for social- og sundhedsmedarbejdere. Det fortæller visitationschef Camilla Fibiger Smed fra Senior og Omsorg:

- Vi nedsætter eller udsætter et ældre menneskes behov for hjemmepleje med cirka ti timer årligt for hver investeret træningstime. Det vil sige et årligt mindreforbrug pr. ældre på i gennemsnit 103 timers hjemmepleje efter et træningsforløb. Træningen kan samtidig måles i øget livskvalitet hos borgerne. Selv en lille ændring i et menneskes funktionsniveau, kan have en kæmpe effekt på den persons livskvalitet. Og når en ældre træner sig op til at klare en opgave selv, kan hjemmeplejen bruge tiden på at hjælpe en anden i stedet.

Turde blotte sig

Kernen i løsningen, som er implementeret i cirka 30 procent af kommunerne, er big data og dataanalyse. I udviklingssamarbejdet med Aalborg bygges der nu ovenpå med det, der på moderne dansk kaldes AI — altså kunstig intelligens. For det er netop computerens evne til at se mønstre i store mængder data, som DigiRehab nu vil bruge til at levere databaseret beslutningsunderstøttelse, fortæller udviklingschef Michael Harbo:

- Sammen med Aalborg Kommune har vi udviklet en række AI-modeller, som på baggrund af blandt andet borgernes hjælpemidler, hjemmeplejeydelser og screeningsresultater ikke alene kan udpege, hvilke borgere der først bør tilbydes træning for at øge selvhjulpenheden, men som faktisk også kan rangere borgerne efter risiko for faldulykker.

- Aalborg Kommune har turde blotte sine udfordringer for os og vi har tilsvarende turde betragte dem som både partnere og medejere af løsningen – og reelt har vi et kollegialt arbejdsforhold, som begge parter profiterer af, siger Michael Harbo.

 

ka