DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Antallet af dagplejebørn halveret på ti år

Alle kommuner har oplevet et fald i antal børn, der er indskrevet i dagplejen, men der er store forskelle kommunerne imellem.
4. MAJ 2021 10.35

På ti år er antallet af 0-2-årige, der bliver passet i dagpleje, halveret fra 62.000 i 2009 til 31.000 børn i 2019. Ud af alle børn i aldersgruppen er det et fald i andelen fra 32 pct. til 17 pct. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Tallene fortæller ikke noget om, hvad faldet skyldes, men Bjarne Mann, der er chefkonsulent ved Danmarks Statistik, ser flere muligheder.

- For nogle kommuner kan der være tale om rekrutteringsvanskeligheder, hvor de kan have svært ved at finde dagplejere nok, siger Bjarne Mann.

- For andre kommuner er der måske tale om en politisk beslutning, hvor man ønsker at satse på vuggestuen i stedet for dagplejen.

Alle kommuner har over ti år oplevet et fald i dagplejebørn, men der er store forskelle kommunerne imellem. I 2009 var der i Helsingør og Læsø henholdsvis 157 og 26 børn i dagplejen, mens den i begge kommuner i 2019 helt var nedlagt. Samtidig faldt antallet i Vordingborg, Egedal og Halsnæs med ca. 80 pct., mens Samsø, Rødovre og Ishøj havde de mindste fald på mellem 11 og 16 pct.

dagpleje3

Jo lavere befolkningstæthed, jo flere i dagpleje

I Samsø Kommune har man den højeste andel, der går i dagpleje, hvor 66 pct. af de 0-2-årige er indskrevet. Herefter følger Skive og Mariagerfjord med henholdsvis 50 og 45 pct. Udover Helsingør og Læsø er det Frederiksberg og København, der ligger i bunden med kun en og to pct. i dagpleje.

Bjarne Mann ser en sammenhæng mellem børn i dagplejen og kommunernes befolkningstæthed. De dele af landet med lav befolkningstæthed har ofte flere indskrevet i dagplejen.

- Jo mere ”landlig” en kommune er, jo mere tilbøjelig er kommunen til at passe de mindste via en dagplejeordning. Det kan tænkes, at det er nemmere for en ”landkommune” at nå hele kommunen med et relevant og nærværende pasningstilbud for de mindste gennem en dagplejeordning fremfor at oprette daginstitutioner, siger Bjarne Mann.

Oversigtskort: Danmarks Statistik

mh