DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Coronakrisens første hele måned kostede 73.000 job

Lønmodtagerbeskæftigelsen faldt med 2,6 pct. i april. Hjemsendte og lønkompenserede er ikke talt med.
22. JUN 2020 8.28
TEMA: Corona

73.000 job gik tabt i april, den første hele måned under coronakrisen. Så meget faldt antallet af lønmodtagere i forhold til måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik.

Faldet svarer til 2,6 pct., og lønmodtagerbeskæftigelsen er dermed på samme niveau, som den var i 2008 lige før finanskrisen, og som den først kom op på igen i 2017. Cheføkonom Tore Stramer fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv kalder ifølge Ritzau faldet for 'rent ud sagt rystende læsning'.

Foruden de 73.000 i april forsvandt 30.000 job i marts, således at lønmodtagerbeskæftigelsen samlet er faldet med 93.000 personer ifølge de indtil nu opgjorte tal. Tallene for maj er endnu ikke tilgængelige.

Danmarks Statistiks opgørelse er denne gang behæftet med særlig stor usikkerhed på grund af de ekstraordinære arbejdsmarkedsforhold under coronakrisen. Eksempelvis har Danmarks Stastistik under normale forhold en sikker forventning om hvad forsinkede indberetninger vil vise og indregner dem derfor i tallene. Denne forentning er ikke helt så sikker under de nuværende usædvanlige forhold.

Faldet på 73.000 job i april fordeler sig med 67.500 i det private og små 67.000 i det offentlige, svarende til henholdsvis et fald på 3,5 pct. og 0,7 pct. i de respektive arbejdsstyrker. Fordelt på brancher topper kultur, fritid og anden service med et fald på 9,8 pct. efterfulgt af handel og transport med 5,3 pct. og ejendomshandel og udlejning med 4,3 pct.

Om opgørelsesmetoden gælder, at lønmodtagere regnes som forsat beskæftigede under midlertidigt fravær fra arbejdet. Det gælder også ansatte der er hjemsendt uden at arbejde, uanset om de får løn imens, og for ansatte som virksomheden for lønkompensation for.