DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Det sociale område skal indhente flere straffeattester

Enigt Folketing sætter ind mod kriminalitet og overgreb på sociale tilbud.

Et enigt folketing har stemt for lovforslag, der blandt andet stiller krav om indhentelse af straffeattester, oplyser Socialministeriet.

Sociale tilbud, der er omfattet af lov om socialtilsyn, skal fremover indhente straffeattester, når de ansætter personale, vikarer og ledere. Der skal også indhentes straffeattester i forbindelse med godkendelse af nye plejefamilier.

Hensigten er at forebygge seksuelle overgreb, vold og berigelseskriminalitet mod børn, unge og voksne, der opholder sig på botilbud, opholdssteder, døgninstitutioner, i plejefamilier og på øvrige tilbud.  

Folketinget har også vedtaget, at det bliver lettere for fonde på det sociale område at ændre formålsbestemmelserne i deres vedtægter. I dag er både lovgivningen og praksis for fonde restriktiv i forhold til at ændre formålsbestemmelser.

Det har hidtil kun kunnet lade sig gøre, hvis en fonds formål ikke længere kan efterleves eller er blevet klart uhensigtsmæssigt.

ka