dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Flere voldsramte kvinder har søgt hjælp under corona

Fra 2019 til 2020 er der sket en stigning på tre pct. i antallet af indskrevne kvinder på krisecentrene.
29. SEP 2021 15.29

Sidste år er et stigende antal kvinder blevet indskrevet på kvindekrisecentrene, der hjælper voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en fremtid uden vold. 

Ifølge opgørelsen har der sidste år boet 2.294 kvinder på centrene. Af dem er 1.838 blevet indskrevet i løbet af året. Det er en stigning på tre pct. i forhold til året før. En af forklaringerne på stigningen er coronaepidemien, hvor flere familier har været mere sammen i hjemmet.

Det forklarer direktør i Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) Kamilla Bjørn Drøidal. LOKK repræsenterer 52 kvindekrisecentre rundt i landet.

- Dels kan vi se på internationale undersøgelser, at der har været mere vold i hjemmet under corona, dels har det nok også haft en betydning, at vi fra samfundets side har været rigtig dygtige til at sætte mere fokus på vold i nære relationer. Vi har også vist, at det kan betale sig at række ud til kvinder og børn, der har været spærret inde hele tiden med deres voldsudøver, siger direktøren.

Flere søger hjælp

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at 1.997 kvinder sidste år kun har haft et enkelt ophold på et af krisecentrene, mens 297 kvinder har oplevet mere end ét ophold. På landsplan har hver kvinde i gennemsnit opholdt sig 84 døgn eller næsten tre måneder på et kvindekrisecenter sidste år.

Selv om det er på en trist baggrund, at kvinderne bliver indskrevet - og at der har været en stigning i indskrivningerne - så glæder det Kamilla Bjørn Drøidal, at flere kvinder har fået øjnene op for tilbuddet om at søge hjælp.

Også fremover vil der blive arbejdet på at gøre kvinder opmærksomme på den mulighed for hjælp, de kan få ved krisecentrene.

- Vi skal være endnu dygtigere, end vi har været hidtil, til at fortælle kvinder, der er voldsudsatte, at de skal række ud. Det kan betale sig at søge hjælp, og man kan godt komme videre til et rigtig godt liv uden vold, hvis man får hjælp, siger Kamilla Bjørn Drøidal.

I halvdelen af sidste års ophold på kvindekrisecentrene har kvinden haft børn med. I alt har der været medbragt 2.157 børn.

Ritzau