DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Grønt lys til alternative indstillinger til Børn og Ungeudvalg

KORT NYT6. MAJ 2021 8.38

Ankestyrelsen ændrer i en ny principmeddelelse praksis for, hvorvidt forvaltninger må lave alternative indstillinger til kommunernes Børn og Ungeudvalg. Indtil nu har Ankestyrelsens vejledning ellers været, at der ikke må udarbejdes alternative indstillinger, men det ændres der nu på.

I børnesager kan Børn- og Ungeudvalget kun godkende eller afvise forvaltningens indstilling og må ikke træffe andre afgørelser. Det blev senest slået fast i en dom fra Vestre Landsret 7. september 2020 om, at sagens parter skal parthøres, og barnet skal til børnesamtale inden afgørelsen.

Ankestyrelsens principmeddelelse slår nu fast, at forvaltningen kan lave alternative indstillinger til Børn og Ungeudvalget i et eller flere forhold, hvis det er af hensyn til barnets behov. Forvaltningen kan altså derfor indstille til ekstra eller alternative foranstaltninger og beslutninger, men stadig efter gældende betingelser om partshøring og børnesamtale.

Læs hele Ankestyrelsens principmeddelelse 4-21.

mh