DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

KL efterlyser dispensationer for at gøre jobindsats mere effektiv

KL møder til forhandlinger med beskæftigelsesminister med ønske om at slippe for 'proceskrav'.

KL går efter en dispensation for resten af 2020, så diverse formalia i Jobcentrenes samspil med ledige bliver opblødt. KL mødes i næste uge med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) for at diskutere kommunernes beskæftigelsesindsats i lyset af coronakrisen, og her vil KL's ønsker komme på bordet.

Formanden for KL's Arbejdsmarked- og Borgerserviceudvalg, Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), understreger behovet for at komme i gang.

- Flere brancher mangler arbejdskraft. Derfor har vi brug for at få gang i beskæftigelsesindsatsen igen, siger han i en kommentar

Det er både KL's og kommunernes opfattelse, at det sagtens kan lade sig gøre på forsvarlig vis og inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så risikoen for smitte mindskes mest mulig. Men både de ledige og de kommunale sagsbehandlere skal have friere rammer, mener KL.

Ikke tælle samtaler

- Vi skal bruge ressourcerne der, hvor det giver bedst mening. Det gør vi ikke, hvis vi skal sidde og tælle samtaler og indsatser for at leve op til fokusmål og proceskrav, siger Thomas Kastrup-Larsen.

- Flere kommuner fortæller, at dispensationen for den rigide lovgivning har givet anledning til en helt ny motivation blandt de ledige, fordi de føler, at kontakten med jobcentret i højere grad er drevet af behov frem for tvang. På den måde er der et større fokus på den enkelte frem for processen. Vi har jo i mange år råbt på en forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der netop sætter den ledige i centrum. Her kan vi lære af erfaringerne fra coronakrisen og få skabt et endnu bedre samarbejde mellem de ledige og jobcentrene, siger han.

Konkret foreslår KL blandt andet, at krav til antal samtaler og fastlåste tidspunkter dispenseres i en periode, helst året ud, at der dispenseres fra krav om personligt fremmøde, så jobsamtaler og opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagerne kan ske telefonisk eller over Skype, at muligheden for virtuelle møder i rehabiliteringsteam forlænges, og at der i en overgangsperiode dispenseres for krav til, hvor hurtigt fx jobafklaringsager og lignende skal behandles.

mk