DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kolding får alvorlig kritik for ikke at oplyse medarbejdere om kontrol

Selvom formålet ikke er at overvåge ansatte, skulle de have haft bedre besked, fastslår Datatilsynet.

KOLDING: Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Kolding Kommune efter et skriftligt tilsyn af, om kommunen efterlever reglerne om oplysningspligt ved brug af kontrolforanstaltninger over for medarbejdere.

Det drejer sig fx om tv-overvågning, gps-sporing af kommunens køretøjer, logning af medarbejderes brug af internet og emails, logning af deres brug af fagsystemer og logning ved adgangskontrol.

Ifølge Datatilsynet har medarbejderne ikke fået den information om tiltagene, som de har krav på. De skulle have haft information om formålet og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger, de berørte kategorier af personoplysninger og det tidsrum, hvor oplysningerne vil blive opbevaret.

Kontrol er ikke formålet

Kommunen har over for Datatilsynet forklaret, at oplysningerne er givet mundtligt til medarbejderne, men det er ikke nok, mener tilsynet.

Kolding Kommune har forklaret, at kontrol med medarbejderne ikke er formålet med de forskellige foranstaltninger:

  • Tv-overvågning er opsat på udvalgte steder af kriminalpræventive- og tryghedsskabende årsager.
  • GPS-sporingen af udvalgte køretøjer skyldes også kriminalpræventive formål og arbejdsbetingede behov, da sporingen tjener praktiske formål. 
  • Logning af medarbejderes brug af internettet og e-mails bruges som teknisk sikkerhedsforanstaltning for at identificere og blokere virus, malware og andre it-sikkerhedsmæssige trusler.
  • Logning af medarbejderes brug af fagsystemer blev indført, da det tidligere var et krav, og det er undtagelsesvist, at kommunen tilgår logningen for at kontrollere medarbejderes adfærd, da procedurer for tildeling af adgangsrettigheder minimerer behovet for kontrol.
  • Logning ved brug af personlige adgangskort i stedet for fysiske nøgler sker af sikkerhedshensyn. Blandt andet bruges logning af elektroniske nøgler i ældreplejen i sager om plejesvigt som dokumentation for besøg, og det er teknisk svært at bruge logningen til individuel kontrol af medarbejdere.

Men uanset formålet med kontrollen skulle medarbejderne altså have været bedre informeret, mener Datatilsynet.

Hele afgørelsen kan læses her.