DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Kommunerne har fået en ny mulighed for at undgå, at faldefærdige boliger udlejes til udsatte familier, som senere på genhuses.
Foto: Marius Nyheim, Ritzau Scanpix

Kommuner går til kamp mod ubeboelige lejeboliger

Ny lov giver mulighed for at bremse udlejning af faldefærdige boliger.

LOLLAND / GULDBORGSUND: I december vedtog Folketinget en ny lov, som siden er taget i brug i Lolland og nu formentlig også bliver det i Guldborgsund.

Loven giver kommuner mulighed for at indføre en anmelderordning, så udlejere skal fortælle kommunen, når de har tænkt sig at udleje en bolig, der ikke har været udlejet i seks måneder siden udløb af sidste lejekontrakt, og hvor bygningen er mere end 40 år gammel.

Derpå skal kommunen inden for 15 dage meddele, om boligen skal besigtiges, og så har kommunen 30 dage til at afgøre, om boligen skal kondemneres, eller om manglende vedligeholdelse skal indbringes for huslejenævnet. Gør kommunen ikke noget, kan udlejeren frit udleje boligen.

Lolland har allerede besluttet at indføre ordningen, og nu er Guldborgsund formentlig på vej til at gøre det samme. Her anbefaler et enigt teknik-, miljø- og ejendomsudvalg, at byrådet indfører ordningen.

- Vi arbejder målrettet for at komme det her fænomen til livs, hvor en ejer lejer dårlige og sundhedsskadelige ejendomme ud. Så når vi har fået den her mulighed for at forebygge udlejning af nogle af de her ejendomme, så mener vi, at vi skal gøre brug af det, siger formand for udvalget Peter Bring-Larsen (Guldborgsundlisten).

Særligt i landdistrikter

Loven blev da også netop vedtaget for at sætte en stopper for, at der særligt i landdistrikter har været udfordringer med, at dårlige boliger udlejes til udsatte borgere og familier, der så senere må genhuses på grund af sundheds- eller brandfare, sagde boligminister Kaare Dybved Bek (S), da lovforslaget blev sendt i høring for godt et år siden.

Loven var en udmøntning af en politisk aftale mellem den tidligere V-K-LA-regering og Socialdemokratiet og SF.

Når en kommune vedtager at bruge ordningen, skal der gå tre måneder fra offentliggørelse, til den kan træde i kraft.

Hvis udlejeren ikke har overholdt anmeldelsespligten, og boligen efterfølgende kondemneres, kan kommunen genhuse borgeren på udlejerens regning. Desuden kan udlejeren ifalde bødestraf for at udleje i strid med anmeldelsespligten.