DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kun muligt at udskyde ferie ved force majeure-situationer

KORT NYT19. APR 2020 9.31
TEMA: Corona

Ansatte i kommuner og regioner har nu mulighed for at udskyde ferie, som er optjent til brug i indeværende ferieår og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, efter at Folketinget den 2. april vedtog en hastelov. Ifølge Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner skal der være tale om en 'force majeure-lignende situation', før hastelovens bestemmelser kan bruges.

Det vil sige, at situationen for arbejdsgiveren - kommunen eller regionen - skal have været uforudsigelig og uden for deres kontrol. Samtidig skal det være den ansatte, der skal udføre arbejdet, som får ferien ændret. Hasteloven skal ses i lyset af, at de gældende regler ikke gør det muligt for arbejdsgiver at udskyde ferien, hvis ikke den kan placeres inden ferieårets udløb, hvilket er den 30. april 2020. Nuværende regler gør det heller ikke muligt at overføre ferieuger til efterfølgende perioder.

Med hasteloven kan medarbejderen, hvis denne ønsker det, få femte og sjette ferieuge udbetalt. Første til fjerde uge kan ikke udbetales, men kun overføres til næste ferie. Hvis lønmodtageren lider økonomiske tab i forbindelse med udskyldelse af ferie, skal arbejdsgiveren dække det. Medarbejder og arbejsgiver skal være i dialog, inden ferien bliver udskudt.

eo