DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Minister kan ikke sætte dato på genoptagelsen af plejehjemstilsyn

Venstres ældreordfører Jane Heitmann forsøgte på samråd forgæves at få svar på, hvornår Styrelsen for Patientsikkerhed genindfører tilsynet med plejehjemmene.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) kunne ikke på et samråd torsdag sige, hvornår Styrelsen for Patientsikkerhed genoptager normalt tilsyn på plejehjem.

I marts sidste år besluttede Styrelsen for Patientsikkerhed at aflyse de normale tilsyn på grund af ekstraordinær travlhed med at løse opgaver i forbindelse med corona-smitten i samfundet. Siden blev tilsynsbesøgene genoptaget, men kun i begrænset omfang med henvisning til, at plejehjemme havde travlt med at håndtere corona og for at beskytte de ældre mod risiko for smitte ved fysiske tilsynsbesøg.

I alt blev der landet over gennemført syv planlagte ældretilsyn og tre planlagte sundhedsfaglige tilsyn på plejehjem i perioden fra 1. marts til 31. december sidste år. I år har der til nu ikke været planlagte tilsynsbesøg på landets plejehjem. 

I 2019 var der 138 planlagte tilsynsbesøg på plejehjemmene.

I hele perioden fra 1. marts sidste år til 31. marts i år har der været et større antal ikke-planlagte tilsyn på plejehjem, nemlig 35 ikke-planlagte ældretilsyn og 45 ikke-planlagte sundhedsfaglige tilsyn.

Nul tilsyn i år

På samrådet forsøgte  Venstres ældreordfører Jane Heitmann flere gange at få ministeren til at svare på, hvornår tilsynet med plejehjemme vil komme op på normalt niveau.

- Jeg har fuld forståelse for, at det i en periode har været nødvendigt at sætte tilsynene på hold, men nu er næsten alle ældre på plejehjemme vaccineret, der er lav smitte i samfundet, så hvorfor har ministeren ikke bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at gå igang med normal tilsynspraksis, lød spørgsmålet, som hun stillede i flere varianter gennem det timelange samråd.

Astrid Krag svarede flere gange, at hun også gerne vil have tilsynet tilbage på normalt niveau hurtigst muligt, men hun kom det ikke nærmere.

Alle er vaccineret

På samrådet oplyste Jane Heitmann, at 95 pct. af alle landets plejehjemsbeboere er vaccineret. De sidste fem pct. er for dårlige til at modtage vaccinen. Og allerede 3. februar var alle plejehjemsbeboere i Region Syddanmark vaccineret.

- Hvor højt skal vi op, før tilsynet på plejehjemmene kan genindføres, spurgte hun Astrid Krag, og tilføjede: Har ministeren bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at genoptage tilsynet på plejehjemmene i Region Syddanmark, hvor alle beboere er vaccineret?

Astrid Krag kunne ikke angive, hvor stor en andel af plejehjemsbeboerne, der skal være vaccinerede, før tilsynene kunne genindføres, og hun forklarede, at hun ikke havde været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed om at rykke ind på plejehjemmene i Region Syddanmark:

- Jeg blander mig ikke i driften, sagde Astrid Krag blandt andet, og hun tilføjede, at hun netop har indkaldt Folketingets partier til en møderække om tilsynet, og på et af møderne vil der være mulighed for at stille spørgsmål direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Jeg deltager gerne i møderne, men jeg vil ikke spises af med det, lød det fra Jane Heitmann, som fortsatte: – Jeg er inddigneret og fuldstændig rystet over ministerens svar.

Jane Heitmann vil nu følge op på samrådet med skriftlige spørgsmål til ministeren om de aflyste tilsynsbesøg på plejehjemmene.

Vagt i gevær

- TV2´s dokumentar (Plejehjem bag facaden, red.) var et tydeligt vidnesbyrd om, at der er enorme udfordringer i ældreplejen, vi blev hjemme i sofaerne vidner til omsorgssvigt af værste skuffe. Det kan vi ikke være bekendt. Hvor blev omsorgen, værdigheden og empatien af. Det er et kæmpesvigt af vores ældre, når styrelsen ikke kommer på besøg, og jeg undrer mig over, at regeringen ukritisk accepterer, at tilsynsbesøgene er lagt i graven. Der er både grund til bekymring og undren og til at råbe vagt i gevær, lød det fra Jane Heitmann.

”Styrelsen for Patientsikkerhed har endnu ikke i 2021 udført planlagte organisatoriske tilsynsbesøg på plejeenheder, hverken ældretilsyn eller sundhedsfaglige tilsyn. Dette skyldes, at styrelsen endnu ikke har haft mulighed for at genoptage den sædvanlige kadence for udførelsen af de planlagte, stikprøvebaserede tilsynsbesøg på baggrund af, dels det øgede pres på plejeenhederne som følge af COVID-19, smitterisikoen ved tilsynsbesøg i forhold til sårbare grupper samt dels, at styrelsen har været, og fortsat er, nødsaget til at omstille en meget betydelig del af styrelsens ressourcer til sikring af varetagelse af styrelsens opgaver i forbindelse med smitteopsporing samt øvrige opgaver
som følge af epidemilovgivningen."

Kilde: Social- og Ældreminister Astrid Krag (S)