DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Gl. Jennumparken i Randers har været et af casestudierne bag undersøgelsen.
Foto: RandersBolig

Naturoplevelser og musik kan samle adskilte bydele

Enkle greb kan forbinde beboere på tværs af udsatte boligområder og de omkringliggende bydele.

Hvordan forbinder man landets udsatte boligområder bedre med de omkringliggende byområder? Det er der i disse år stort fokus på, lyder det fra Center for Boligsocial Udvikling, CFBU.

Ét greb kan være etablering af nye attraktive faciliteter og relevante aktiviteter i de udsatte boligområder, som kan tiltrække brugere fra lokalområdet og resten af byen til boligområderne.

En ny rapport fra CFBU giver inspiration til, hvordan helhedsplaner, boligorganisationer, kommuner og andre lokale aktører kan arbejde målrettet både med deres fysiske faciliteter og sociale aktiviteter for at åbne boligområderne, op og samle mennesker med forskellige baggrunde omkring fælles interesser.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i casestudier fra tre udsatte boligområder. I Randers har et partnerskab sikret opførelsen af bynaturrummet Myretuen ved det udsatte boligområde Gl. Jennumparken og naturområdet Nordre Fælled. Med arkitektoniske greb har man skabt nye fysiske rammer for at danne fællesskaber på tværs af et ellers opdelt lokalområde. 

Seniorkonsulent Anne Clementsen, der er hovedforfatter på rapporten, siger:

- De sociale møder mellem beboerne i de udsatte boligområder og brugere fra resten af lokalområdet er helt afgørende, hvis der skal skabes forbindelser mellem boligområderne og resten af byen. Møderne har stor betydning for at fremme forståelsen for folk med en anden baggrund end én selv, og styrke tolerancen i lokalsamfundet. 

Samarbejde er essentielt

I Randers samarbejder lokale foreninger, boligsociale medarbejdere, kommunale aktører og lokale ildsjæle om aktiviteter målrettet alle med interesse i natur og udendørsliv.

I Aarhus er det en musikfestival, som kan samle beboerne fra et udsat boligområde og folk fra lokalområdet, og i Horsens har nye strategiske valg omkring brugen af et aktivitetshus og en sportshal fremmet nye møder på tværs af beboere fra forskellige bydele.

- De kommende år vil mange udsatte boligområder gennemgå omfattende omdannelser – både hvad angår de fysiske rammer og sammensætningen af beboere. I den sammenhæng håber vi, at undersøgelsens pointer og anbefalinger kan inspirere til arbejdet med at skabe sociale møder mellem mennesker med forskellige baggrunde, siger seniorkonsulent Anne Clementsen.

ka