DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nyborg styrker indsats for familier ramt af psykisk sygdom

KORT NYT14. APR 2021 6.47

NYBORG: I 2021 og 2022 vil Nyborg Kommune indgå i et samarbejde med "Nationalt kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom", Kombu, om at styrke kommunens indsats for hjælp til familier, der lever med psykisk sygdom. Det er Psykiatrifonden, der står bag Kombu.

Indsatsen vil bestå af at opkvalificere kommunens arbejde med tidlig opsporing af hjælp til familier, inden børnene viser tegn på mistrivsel. Derfor indvolveres alle medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet i et e-learningsforløb om emnet. Dertil uddannes 20 faglige "fyrtårne", der får ekstra viden til at kunne opspore, gå i dialog med familier og iværksætte indsatser i skolen.

Udover faglige tiltag oprettes der samtalegrupper for de berørte børn, hvor de kan mødes med hinanden og udveksle følelser og bekymringer. Formålet er at mindske stigmatisering, ensomhed og risikoen for selv at udvikle psykosociale problemer senere i livet. Indsatserne skal bygge videre på Nyborgmodellen, hvor der på børn- og ungeområdet har været fokus på tidlig indsats, tæt samarbejde med familierne og udvikling af gruppebaserede indsatser.

mh