Ombudsmanden: Gladsaxe overså et it-værktøj

I sager om fx sygedagpenge og fleksjob kan it-system udveksle oplysninger automatisk og dermed forkorte borgernes ventetid.
20. JUN 2022 12.45

Det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på mulighederne i et it-system, som kan udveksle oplysninger mellem kommunerne og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det skriver Folketingets Ombudsmand, efter at det viste sig, at Gladsaxe ikke kendte til muligheden for at bruge it-løsningen.

Systemet Sapa Advis er tilgængeligt for alle landets kommuner og kan bl.a. bruges til at sikre, at kommuner underrettes om relevante sagsskridt i borgernes sager om fx sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og seniorpension hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så sagerne kan behandles hurtigere og mere effektivt.

- It-systemet er et eksempel på, hvordan digitalt understøttet sagsbehandling kan fremme sagsbehandlingen og nedbringe sagsbehandlingstiden til gavn for de berørte borgere. Men også på, at et systems potentiale kun realiseres, hvis myndighederne rent faktisk er opmærksomme på systemet og gør brug af det, siger ombudsmand Niels Fenger.

Troede, det var teknisk umuligt

Ombudsmanden skrev til Beskæftigelsesministeriet, fordi Gladsaxe Kommune mente, at kommunen ikke havde teknisk mulighed for at bruge den lovhjemlede adgang til at udveksle oplysninger og derved opnå en hurtigere sagsbehandling.

Ombudsmanden havde i forbindelse med behandlingen af en klage i en konkret sag indledt en undersøgelse herom af egen drift over for Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommune har efter ombudsmandens undersøgelse nu tilmeldt sig advissystemet og modtager relevante adviseringer, oplyser Ombudsmanden.

Kommunen skal selv opsætte

Sapa Advis administreres af Kombit og blev sat i drift i 2019, hvor det afløste Kommunernes Sags- og Advissystem.

Systemet er udviklet til, at kommunerne kan modtage adviseringer om de relevante sagsskridt uafhængigt af, hvilket sagsbehandlingssystem den enkelte kommune har. Hvis en kommunes egen it-løsning ikke i tilstrækkelig grad understøtter en advisering direkte fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er det alligevel muligt at opsætte adviseringen via Sapa Advis.

Løsningen er frivillig. Den enkelte kommune opsætter og tilpasser selv, hvilke sagsskridt kommunen ønsker at abonnere på inden for de forskellige mulige faggrupper.

ak