dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat

Ombudsmanden kræver svar fra Familieretshuset om sagsbehandlingstider

Den seneste tids sager og klager om lange sagsbehandlingstider om værgemål får ombudsmanden til at bede om redegørelse.

Folketingets Ombudsmand har i den senere tid modtaget flere klager om Familieretshusets sagsbehandlingstider i konkrete sager om værgemål. Sagerne handler om blandt andet brug af mindreåriges midler, etablering af og ændring af værgemål.

Der har også været medieomtale af Familieretshusets sagsbehandlingstider i netop værgemålssager.

I brevet til Familieretshuset nævner ombudsmanden tre konkrete sager, hvor parterne har ventet og rykket på svar fra Familieretshuset i hhv. otte, 14 og 30 måneder.

I nogle af sagerne har Familieretshuset ikke kunnet oplyse om sagsbehandlingstiden. 

På den baggrund har ombudsmanden i dag bedt Familieretshuset om en række oplysninger om sagsbehandlingstiden og prioriteringen af sager på området, ligesom ombudsmanden har bedt om at få oplyst, hvilke initiativer Familieretshuset har iværksat – eller planlægger at iværksætte – for at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Derudover beder han om en redegørelse for Familieretshusets praksis for underretning af parterne om sagsbehandlingstiden undervejs i sagsforløbet.

Flere og færre midler til Familieretshuset

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) svarede den 18. juni, at der i starten af 2024 var afsat yderligere 13 mio. kr. målrettet værgemålsområdet i Familieretshuset for bl.a. at nedbringe ventetider.

I august 2023 blev der dog fyret 100 medarbejdere som følge af en 100 mio. kr. lavere bevilling. 

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede Statsforvaltningen. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Socialministeriet.

Det er Familieretshusets opgave at løse opgaver på det personretlige og familieretlige område, og det behandler overordnet sager om brud og overgange i familien, herunder værgemål.

Ombudsmanden iværksætter sin undersøgelse i henhold til § 17, stk. 2, i lov om Folketingets Ombudsmand. Han kan efter denne bestemmelse af egen drift indlede generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Slutteligt skriver ombudsmanden i brevet, at der bedes om et svar inden udgangen af september.

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.