dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat

Ombudsmanden underkender afgørelse fra Ankestyrelsen

Paragraf i serviceloven er en "kan-bestemmelse", mener Ankestyrelsen. Men ifølge ombudsmanden skal der laves en konkret individuel vurdering.
2. JUL 2024 6.37

Kommuner kan ikke træffe en generel beslutning om, at de aldrig vil tilbyde hjælp efter servicelovens § 102. Det fastslår ombudsmanden, som dermed går imod en tidligere principmeddelelse fra Ankestyrelsen.

Den omhandlede paragraf giver mulighed for at give borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer hjælp af behandlingsmæssig karakter.

Ombudsmanden har undersøgt sagen på baggrund af to konkrete klager, og efter at Ankestyrelsen sidste år nåede frem til, at en kommune politisk kunne træffe en generel beslutning om, at den ikke ville give hjælp efter servicelovens § 102, og at den således ikke ville foretage en konkret vurdering af den enkelte borgers situation.

Individuel vurdering

Ombudsmanden lægger vægt på, at ordlyden i paragraffen handler om den enkelte borgers særlige behov, og at det klare udgangspunkt i loven er, at myndigheder er forpligtede til at foretage individuelle vurderinger af borgernes behov for hjælp.

Han tilføjer, at myndighederne i deres tidligere praksis på området selv har antaget, at afgørelser efter bestemmelsen forudsatte en individuel vurdering.

Han bemærker dog også, at paragraffen har et begrænset anvendelsesområde, og at kommunerne lovligt kan fastsætte generelle eller vejledende serviceniveuaer for brugen af paragraffen, som kan indgå i deres afgørelser. Men det ændrer ikke på den generelle pligt til at vurdere borgerne.

”Serviceloven bygger på et princip om, at kommunalbestyrelsen i hver enkelt sag skal vurdere borgerens behov for hjælp og på baggrund heraf vurdere, hvilken type hjælp samt omfanget heraf der skal ydes til den pågældende borger for af afhjælpe behovet. Efter min opfattelse er der ikke holdepunkter for, at noget andet skulle gælde i forhold til servicelovens § 102, og jeg finder derfor, at en kommune ikke har mulighed for at træffe en generel beslutning om aldrig at give hjælp efter denne bestemmelse”, siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Han henstiller nu til, at Ankestyrelsen ophæver sin principmeddelelse, og at den genoptager sagerne med de to borgere, der havde klaget til ombudsmanden.

Se den nye afgørelse fra ombudsmanden her.

Se sidste års principafgørelse fra Ankestyrelsen her.

ak

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.