DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Patienter udsat for ulovlige indgreb på psykiatriske afdelinger

Ombudsmand konstaterer indgreb uden lovhjemmel på 17 psykiatriske afdelinger. Ministerie vil få lov på plads.
18. DEC 2020 11.05

Psykiatriske afdelinger har foretaget indgreb over for patienter, uden der har været lovgrundlag. Det er sket på 17 psykiatriske afdelinger, konstaterer Folketingets Ombudsmand.

De ulovlige indgreb drejer sig blandt andet om forbud mod seksuel samkvem mellem patienter, begrænsninger af besøg og anvendelse af alkometer og urinprøve.

Der er også konstateret eksempler på rutinemæssig åbning af patienternes post og visitationer af deres ejendele.

- Der kan for så vidt være gode grunde til, at personalet ønsker at lave forskellige regler om patienternes forhold, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i pressemeddelelsen.

- Men når det indebærer et indgreb af en vis styrke, kræver det en lovhjemmel. Det handler om at beskytte patienternes retssikkerhed.

Ministeriet vil have klarere hjemmel

Ombudsmanden har fremlagt problemerne for Sundheds- og Ældreministeriet. Her vil man nu arbejde for et klart hjemmelsgrundlag, der skal vedtages i Folketinget.

Pskyiatriske afdelinger har almindelige ordensregler, der beskriver de praktiske spilleregler på afdelingerne, og det er i disse, at der er fundet regler, der er for vidtgående og kræver lovhjemmel.

De ulovlige indgreb er konstateret i forbindelse med tilsynsbesøg i 2019 og 2020.

Ritzau