dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat
Plejefamilier efterlyser mere hjælp til at udvikle kvaliteten
Den årlige rapport gør status over de fem socialtilsyns arbejde med at føre tilsyn med tilbud og plejefamilier.
Foto: Lau-Nielsen Morten/Ritzau Scanpix

Plejefamilier efterlyser mere hjælp til at udvikle kvaliteten

Landets fem socialtilsyn har forskellig praksis for, hvor ofte de besøger tilbud og plejefamilier, viser rapport fra Socialministeriet.
16. NOV 2023 7.16

86 pct. af landets plejefamilier og 89 pct. af de sociale tilbud mener, at socialtilsynet i høj eller meget høj grad kontrollerer kvaliteten af deres arbejde.

Men kun 49 pct. af plejefamilierne og 56 pct. af tilbuddene mener, at socialtilsynet i høj eller meget høj grad bidrager til udvikling af kvaliteten på stedet.

Det fremgår af den årlige rapport fra Social- og Boligstyrelsen. Rapporten gør status på de fem socialtilsyns arbejde med at godkende og føre tilsyn med landets 5.337 plejefamilier og 1.999 tilbud på socialområdet i 2022.

Samtidig mener 18 pct. af plejefamilierne og 17 pct. af tilbuddene, at tilsynet "slet ikke" eller kun "i mindre grad" bidrager til at udvikle kvaliteten.

Styrelsen vurderer derfor i rapporten, at tilbud og plejefamilier "i højere grad, end det var tilfældet i 2022, bør opleve, at socialtilsynene bidrager til udvikling af kvaliteten".

Det er særligt Socialtilsyn Syd og til dels Nord, der opleves kontrollerende.

Flere besøg i Syd

Samtidig viser rapporten, at der er forskellig praksis for brug af tilsynsbesøg. Her skiller især Socialtilsyn Syd sig ud ved at gennemføre hyppigere og flere uanmeldte besøg. 

I gennemsnit aflagde tilsynene 1,3 besøg pr. afdeling pr. tilbud og samme antal besøg pr. plejefamilie. I Syd var antallet oppe på 1,9 besøg pr. afdeling og 1,8 besøg pr. plejefamilie.

I Syd var 50 pct. af besøgene på tilbudene og 36 pct. af besøgene hos plejefamilierne uanmeldte. I resten af landet varierede de uanmeldte besøg mellem 18 og 37 pct. 

Stigende kvalitet

Af andre pointer i rapporten kan nævnes, at sagsbehandlingstiden for godkendelse af tilbud er faldende og lavest i Nord og Syd, at der er et stabilt antal sanktioner såsom påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelsen, når der er bekymring for kvaliteten på stedet, og at tilsynenes kvalitetsmodel viser stigende kvalitet hos både tilbud og plejefamilier.

Det sidste er positivt i lyset af, at området bliver mere og mere komplekst, konkluderer rapporten. Styrelsen gør dog opmærksom på, at de højere kvalitetsscorer ikke nødvendigvis er udtryk for en stigende kvalitet, men kan skyldes, at tilsynene scorer kvaliteten for højt. Derfor er man nu gået i gang med at undersøge, hvordan tilsynene bruger kvalitetsmodellen.

Rapporten skal drøftes i de enkelte ansvarlige kommunalbestyrelser senest tre måneder efter offentliggørelsen 15. november, oplyser Social- og Boligministeriet.

Den kan findes her.

 

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.