DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Regering, KL og regioner sammen om øget indsats for tilgang til sosuområdet

Task Force anviser nye veje for rekruttering og fastholdelse både på sosuskolerne, i praktikken og i faget efter endt uddannelse.

En forstærket indsats for at skaffe tilgang til social- og sundhedsområdet er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Det er sket på baggrund af anbefalinger fra en task force, der blev nedsat sidste år og som nu har leveret resultatet af sine overvejelser.

Indsatsen falder på følgende områder:

  • Rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne, blandt andet ved at sosuelever kan indgå en uddannelsesaftale og dermed få løn allerede på grundforløbet. Også ansættelsesprocedurer for grundforløbselever kan fremrykkes. Desuden skal indsatsen overfor elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.
  • Bedre overgange mellem skole og praktik i form af en fælles forventningsafstemning mellem sosu-skolerne og arbejdsgiverne i kommuner og regioner, om hvad elever skal kunne. Desuden foreslås at etablere et fælles videns- og datagrundlag så man kan følge følge frafald og afdække årsagerne.
  • Styrket kvalitet i praktikken gennem formaliserede rammer for samarbejde og deling af information om den enkelte studerende og elev. Desuden skal uddannelsesinstitutionerne være obs på at gøre studerende og elever klar til praktik, og praktikstederne i kommuner og regionen skal være obs på at sikre kvalitet i vejledningen af studerende og elever.
  • God start og fastholdelse i faget i form af strukturerede introforløb og seniorpolitikker og synliggørelse af karrieremuligheder og muligheder for videreuddannelse.
  • Flere på fuld tid og mindre sygefravær - et arbejde der allerede er igangsat i andet regi.

Til at udmønte anbefalingerne er der afsat 800 mio. kr. i 2020. Beløbet fremgår af en trepartsaftale om flere praktik- og lærepladser. På sosuområdet er der ifølge task forcens udredning et efterslæb, der skal indhentes.

mk

Se Task Forcens rapport.