DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Regler strammes for børneattester og skolelærerparagraf

Domme efter skolelærerparagraffen skal fremgå på børneattester, og det skal nu gælde alle sager og ikke kun dem, hvor barnet var under 15 år.

Fremover skal alle domme efter den såkaldte skolelærerparagraf fremgå af børneattester. Hidtil har det kun været forhold, hvor barnet har været under 15 år, men nu skal alle sager med børn og unge under 18 år fremgå af attesten oplyser Kulturministeriet.

Efter skolelærerparagraffen må en træner, en leder eller et bestyrelsesmedlem med et ansvar for medlemmer ikke have et seksuelt forhold til et medlem, der er under 18 år. Domme efter paragraffen skal fremgå af de børneattester, der skal indhentes for frivillige og ansatte, der har direkte kontakt eller kan få direkte kontakt med børn under 15, hvis de har et ansvar over for medlemmer.

- Nu strammer vi nettet, så den såkaldte skolelærerparagraf vil fremgå af børneattesten i sin helhed. Det betyder, at det fremover vil være helt tydeligt, hvis for eksempel en træner, der skal have med børn at gøre, har fået en dom for at have haft et seksuelt forhold til en mindreårig elev. På den måde kan man som både barn og forældre føle sig mere sikker, når man dyrker idræt, siger kulturminister Joy Mogensen (S) om stramningen.

Ministeren oplyser, at det er første skridt, og at regeringen arbejder videre med området for at få et "endnu mere finmasket sikkerhedsnet". Tilføjelsen til hvad der skal fremgå af børneattester, sker med en ændring i bekendtgørelsen om kriminalregister og vil berøre de områder, hvor attesten bruges som indenfor kultur- og socialområdet.

mh