dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat
Sådan vil finansloven kunne mærkes rundt om i landet
Stort fremmøde til præsentationen af finanslovsforliget.
Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Sådan vil finansloven kunne mærkes rundt om i landet

Forliget om finansloven afsætter bl.a. penge til PPR, selvstyrende teams i ældreplejen, en stormflodspulje til hårdt ramte kommuner og uddannelser i udkantsområder. Også Egtvedpigen og et testcenter i bølgeenergi er tilgodeset.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), ældreplejen, akutpakke til vandmiljø, lavbundsjorde og en stormflodspulje er blandt de områder, som er blevet tilgodeset i den finanslovsaftale, som alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten indgik i nat.

Partierne nævner selv disse udvalgte prioriteter: 

 • Pulje til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) (50 mio. kr. i 2024 og samlet 290 mio. kr. over perioden 2024-2027) til at understøtte det pædagogiske personale i det forebyggende arbejde og skabe øget tilstedeværelse i dagtilbud og grundskolen.
 • Værdig ældrepleje (150 mio. kr. i 2024 og samlet 695 mio. kr. over perioden 2024-2027): Der afsættes en ramme, der blandt andet kan gå til udbredelse af faste teams og udbredelse af velfærdsteknologi. Den konkrete udmøntning vil ske efter aftale med aftalepartierne på baggrund af et konkret oplæg fra regeringen.
 • Annullering af besparelse i Center for Anvendt Skoleforskning, CFU (41,8 mio. kr. i 2024): Der afsættes midler til at understøtte udvikling og vedligehold af de fysiske undervisningsmidler, der anvendes i grundskolen.
 • Fjernvarmepulje (150 mio. i 2024): Fjernvarmepuljen forlænges med 150 mio. kr. i 2024, hvorved der gives støtte til, at flere projekter bliver rentable at gennemføre for fjernvarmeselskaberne.
 • Akutpakke til forbedring af vandmiljøet og udtagning af lavbundsjorde (105 mio. kr. i 2024 og samlet 405 mio. kr. over perioden 2024-2027): Der afsættes en ramme til en akutpakke for vandmiljøet. Rammen vil kunne udmøntes til indsatser, der understøtter, at de aftalte reduktioner i kvælstofudledningen realiseres, eller som i øvrigt bidrager til forbedringer af vandmiljøet.
 • Forhøjelse af bundfradraget for elbiler (50 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025): Aftalepartierne er enige om at forhøje bundfradraget i registreringsafgiften for nulemissionspersonbiler, så bundfradraget ikke falder fra 2023 og frem til 2025.
 • Akutberedskab, herunder akutlægebiler (50 mio. kr. i 2024 og samlet 275 mio. kr. over perioden 2024-2027): Der afsættes midler til prioritering af regionernes akutberedskaber. Løftet kan eksempelvis ske ved et styrket akutberedskab – fx flere akutlægebiler – eller øvrige præhospitale tiltag.
 • Udkantstilskud til gymnasier og pulje til voksenuddannelsescentre med økonomisk udfordrede afdelinger mv. (31,5 mio. kr. i 2024 og 111 mio. kr. over perioden 2024-2027): Den midlertidige forhøjelse af udkantstilskuddet til almene gymnasier i 2024-2027 videreføres, ligesom der afsættes 10,0 mio. kr. i 2024-2027 til puljen til voksenuddannelsescentre med økonomisk udfordrede afdelinger. Der afsættes også en reserve på 5 mio. kr. i 2024 mhp. at understøtte handelsgymnasier mv. yderområderne.
 • Stormflodspulje til genopretning i hårdt ramte kommuner (125 mio. kr. i 2024): Der oprettes en ekstraordinæranlægspulje på 125 mio. kr., der kan søges af kommuner, med mulighed for dækning af op til 25 pct. af udgifterne til genopretning. Der oprettes herudover en lånepulje for at understøtte, at kommuner med en lavere likviditet også har mulighed for at anvende stormflodspuljen.
Lokale projekter

Der er i finansloven afsat 82 mio. kr. til lokale initiativer rundt om i landet. Der er bl.a. penge til :

 • 1,5 mio. til et testcenter for bølgeenergi ved Hanstholm Havn
 • 2 mio. ekstra til Nordkraft Big Band
 • 1,5 mio. til Hjørring Kommune til velkomstfaciliteter ved Rubjerg Knude
 • 5 mio. til Udviklingsplan for Vestkysten (kyst- og naturturisme)
 • 0,5 mio. til Danmarks Flymuseum i Skjern
 • 3 mio. til Klimatorium i Lemvig til formidling og debat
 • 0,5 mio. til Fiskeriets Hus, Ringkøbing Fjord Museer
 • 5 mio. til Energimuseet ved Bjerringbro
 • 1 mio til istandsættelse af mindesten m.m. ved Skæring Hede nord for Aarhus
 • 5 mio. til Danske Sømands- og Udlandskirker
 • 3 mio. til Vejlemuseerne til oplevelsescenter for Egtvedpigen
 • 4,5 mio. ekstra til Museum Sønderjylland
 • 0,5 mio. til vedligehold og udsmykning af Den Sønderjyske Kirkegård i Frankrig
 • 0,5 mio. til Shores Langeland (faciliteter til outdoor-aktiviteter)
 • 5 mio. til forbedret klimastyring på Faaborg Museum
 • 1 mio. til Klimafolkemødet i Middelfart
 • 1 mio. til grønt topmøde på Madens Folkemøde
 • 2 mio. til vandhåndtering ved Tryggevælde Ådal på Stevns
 • 2 mio. til Copenhagen Phil øremærket Ouverture for børn og unge
 • 5 mio. til et veteranhjem i Region Sjælland
 • 1 mio. til Baltic Energy Island på Bornholm til konferencen Baltic Energy Foum
 • 0,1 mio. til flagsdagsmagasin for Danmarks udsendte
 • 2 mio. til madspildsorganisationers transportudgifter
 • 3,5 mio. ekstra til De Videnspædagogiske Aktivitetscentre
 • 2,6 mio. til UNord, Campus Frederikssund, til indkøb af udstyr inden for Additive Manufacturing.
 • 9 mio til et ekstra togt for skoleskibet Georg Stage
 • 4 mio. til organisationen Bevar Ukraine
 • 1,5 mio. til kokkelandsholdet og Bocuse d'Or
 • 0,5 mio. i øget tilskud til Landdistrikternes Fællesråd
 • 0,5 mio. i øget tilskud til Sammenslutningen af Danske Småøer
 • 0,5 mio. til Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade
 • 2 mio. til FitforKids
 • 2,5 mio. til Etisk Handel Danmark
 • 1,7 mio. til Børns Vilkårs bisidderordning
 • 0,7 mio. til kulturorganisationen ADBC til gratis adgang til museer i uge 37 for 18-27-årige.
 • 0,1 mio. til patientforeningen Endometriose Fællesskabet.

 

Læs mere om finanslovsaftalen her.

 

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.