DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Socialt anbragte fylder mere på sikrede institutioner

KORT NYT26. APR 2021 11.22

I takt med at ungdomskriminaliteten falder, bliver færre unge også anbragt på sikrede institutioner på baggrund af en dom. Samtidig bliver flere anbragt på institutionerne på grund af sociale forhold, hvis de er til fare for sig selv eller andre, eller der er brug for højt specialiseret socialpædagogisk behandling. Andelen af disse børn og unge stiger, mens der bliver færre retsligt anbragte. Det skriver Danske Regioner.

Danske Regioner skriver, at sammensætningen i anbragte kan være et problem, da de to grupper ikke altid har samme behov i forhold til sikring. Derfor foreslås det fx at lave pladser med færre restriktioner, så det tilrettelægges mere individuelt og behovsbaseret. Derudover kan det ifølge Danske Regioner overvejes, om en tidligere indsats fra kommunerne kan føre til færre sociale anbringelser.

En rapport fra Justitsministeriet viser, at antallet af de retsligt anbragte er faldet med 50 pct. fra 2006 til 2019. I samme periode steg gruppen af socialt anbragte markant, og mens de udgjorde 4,6 pct. i 2010, lå andelen på 31,1 pct. i 2020. De socialt anbragte er også den gruppe, der er anbragt i længst tid. I gennemsnit var de socialt anbragte børn og unge i 2020 anbragt i 85,6 dage, mens antallet af dage lå på 67,7 for retsligt anbragte.

mh