DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Støtte til syddansk jobindsats for psykisk sårbare

KORT NYT13. JUL 2021 8.58

SYDDANMARK: Igennem to år med samarbejdet Individuelt Planlagt job med Støtte, IPS, har Region Syddanmark oplevet gode resultater. Indsatsen hjælper borgere med svære psykiske lidelser i uddannelse eller beskæftigelse, hvilket er lykkedes med næsten hver anden tilknyttede borger. IPS-indsatsen er i dag i otte af regionens kommuner, men med 2,4 mio. kr. i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, skal det nu udvides til yderligere syv i løbet af det kommende år. Det skriver regionen.

I IPS-samarbejdet bliver borgere med psykiske lidelser tilknyttet en særligt uddannet konsulent fra et kommunalt jobcenter. De skal sammen med borgerens behandler fra psykiatrien sikre, at de ikke fanges i modstridende krav og forventninger. De skal sikre et sammenhængende forløb med hensynstagen til borgens sygdom.

Sideløbende med at borgeren er i behandling, yder konsulenten hjælp til bl.a. at formulere karrieremål, skrive ansøgninger, lave cv og kontakte virksomheder. Borgerne kommer ud i stillinger på almindelige vilkår, men gerne på nedsat arbejdstid. Støtten fra konsulenten fortsætter gerne i et år efter, at borgeren er kommet i uddannelse eller beskæftigelse. På landsplan er det kun ca. 26 pct. af voksne med svære psykiske lidelser, der er i beskæftigelse.

mh