DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Thisted styrker jobindsatsen med nye ambassadører

Nye bevillinger fra styrelse giver mulighed for øget fokus på uddannelsesløft og aktivering af borgere med handicap.

THISTED: To ambassadører er blevet udpeget til at styrke beskæftigelsesindsatsen med fokus på uddannelse og at få folk med handicap i arbejde i Thisted. Det sker efter en bevilling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, viser et referat fra kommunens Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg. 

Uddannelsesambassadøren arbejder i samarbejde med Morsø Kommune og 3F Thy-Mors, så ambassadøren både vil være at finde på jobcentre i de to kommuner og ved 3F. Andre relevante parter på området vil blive inddraget i en styregruppe som en del af indsatsen.

I redegørelsen for projektet skriver kommunen, at der er et lavt uddannelsesniveau, og der er brug for et uddannelsesløft. Derfor lyder ambassadørens fokusområder på at udbrede kendskabet til uddannelsesløft, guide ledige i retning af uddannelsesaftaler med virksomheder og styrke områdets medarbejderes viden om uddannelse.

Flere i arbejde

På handicapområdet er der også udvalgt en medarbejder til at styrke indsatsen. Formålet er at få flere folk med handicap i arbejde og være med til at fastholde dem.

Fokusset er at støtte medarbejdere på området og hjælpe virksomheder med mulige bevillinger og handicapkompenserende ordninger.

Der er bevilliget en mio. kr. fra styrelsen til indsatsen for uddannelse og 1,2 mio. kr. til arbejdet med at hjælpe folk med handicap på arbejdsmarkedet. Bevillingen løber til og med 2022, men kommunen regner med at kunne opbygge erfaringer, der kan bruges senere hen.