DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tidligere beskæftigelses­minister skal stå i spidsen for pensionskommission

Jørn Neergaard Larsen (V) skal stå i spidsen for pensionskommissionen, som er et led i udmøntningen af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte.

Det bliver den tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), som skal stå i spidsen for pensionskommissionen, oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse. 

Nedsættelse af kommissionen sker som led i udmøntningen af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte, som V-LA-K-regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i maj 2019.

Aftalen skal sikre, at pensionssystemet fortsat understøtter, at de seniorer, der kan og vil blive på arbejdsmarkedet, også vælger dette, og at systemet er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til de seniorer, som må trække sig tilbage før folkepensionsalderen. 

Kommissionen skal afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen og forligspartierne senest i 1. kvartal 2022. Kommissionens øvrige medlemmer udpeges i løbet af efteråret.

- Når vi har kommissionens anbefalinger, skal vi drøfte dem politisk. Det ser jeg frem til. Det ændrer ikke på, at det haster med at finde en løsning for de typisk ufaglærte og faglærte, der efter mange år på arbejdsmarkedet ikke kan følge med, når pensionsalderen stiger. De skal kunne trække sig værdigt tilbage før tid. Derfor fremlægger vi også snart som lovet en ret til tidlig pension, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). 

esl