Tønder må lukke nye regnvandsrender med riste
LAR-projekter går ud på at lade regnvand nedsive lokalt, i stedet for at vandet belaster rørsystemet og rensningsanlægget.

Tønder må lukke nye regnvandsrender med riste

Klimavenlige render i nyt fortov i Løgumkloster giver udfordringer navnlig for kørestolsbrugere og folk med rollator.
29. JUL 2019 13.20

TØNDER: På et nyt fortov i Løgumkloster vil der nu blive monteret riste hen over de tværgående regnvandsrender, efter at Handicaprådet har gjort opmærksom på, at renderne er uhensigtsmæssige navnlig for kørestolsbrugere og folk med rollator. 

I forbindelse med dette arbejde har Tønder Forsyning valgt at omlægge regnvandsafledningen fra bygningerne til LAR-princippet (lokal afvanding af regnvand), som er en mere klima- og miljøvenlig metode end traditionel regnvandsafledning via rørsystemer og renseanlæg. 

For at lede regnvandet kontrolleret hen over fortovet er der derfor etableret en række granitrender med en fordybning på 23 mm. Men formanden for Handicaprådet, Jens Petersen, har gjort opmærksom på, at det er vanskeligt at passere renderne med kørestol og rollator. 

Derfor bliver renderne nu lukket af med riste, så de fortsat fungerer som afledning af regnvand, men uden generende fordybninger. 

Flere andre steder i landet er der lavet regnvandsafledning efter LAR-princippet med tilsvarende granitrender uden problemer. 

- Men når folk oplever problemer i Løgumkloster, så er det selvfølgelig det, vi må forholde os til. Nogle gange kan der være behov for tilretninger, når man laver noget nyt. Det oplever vi her, og nu får vi det løst på den måde, Handicaprådet anbefaler, siger afdelingsleder Christian Kjær-Andersen, der anslår, at det vil koste omkring 50.000 kr. at få monteret riste på alle renderne.

Granitvandrender er en kendt traditionel løsning, som er anvendt i gamle brostensbelagte gader (H.C. Andersens kvarter i Odense) og i nyere renoveringer med LAR-projekter i Valby, Fredericia, Bogense m.fl.

ka