Tredobling af politianmeldte voldssager i psykiatrien

628 episoder i psykiatrien relateret til personfarlig kriminalitet i 2019, hovedparten vold eller trusler mod de ansatte.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.