DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tredobling af politianmeldte voldssager i psykiatrien

628 episoder i psykiatrien relateret til personfarlig kriminalitet i 2019, hovedparten vold eller trusler mod de ansatte.

I 2019 blev 628 episoder i psykiatrien relateret til personfarlig kriminalitet politianmeldt. Hovedparten omhandlede vold eller trusler mod de ansatte. I 2015 var antallet 217, viser tal fra landets 12 politikredse, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

Der er grundlæggende noget galt, når politiet i så stort omfang skal involveres i sager, der har med psykisk syge at gøre, mener ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Vejle, Mikkel Rasmussen, der også er næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab.

- Det er til dels et udtryk for en presset psykiatri med for lidt personale og et massivt kapacitetsproblem. Der er kun plads til de dårligste af de dårlige. Det er typisk mennesker med misbrug, udadreagerende adfærd, selvskade og psykoser, der bliver indlagt, siger overlægen.

I fagforeningen FOA, der organiserer flere af de ansatte i psykiatrien, kalder sektorformand Torben Hollmann antallet af politianmeldelser for ‘bekymrende højt’.

- Men det er også et billede på de udfordringer, som vi ved, der er i psykiatrien. Vi har en behandlingspsykiatri, hvor mange patienter ikke bliver færdigbehandlede, inden de udskrives, med den konsekvens at flere genindlægges, siger Torben Hollmann.

Udtryk for bedre samarbejde

Den store stigning skyldes også et øget fokus på at politianmelde voldsomme episoder, lyder det fra en række medarbejdere, som Fagbladet FOA har talt med.

- Tidligere har man måske været mere tilbageholdende med at politianmelde patienter. Men nu er der en større tilbøjelighed til ikke bare at affinde sig med vold og trusler som et vilkår, siger ledende overlæge Mikkel Rasmussen.

I en mail til Fagbladet FOA skriver Hovedstadens regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der også er formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, at stigningen i antallet af politianmeldelser også "er udtryk for et bedre og tættere samarbejde mellem politiet og psykiatriske afdelinger". Og så skal stigningen også ses i sammenhæng med det stigende antal tvangsindlæggelser, skriver hun.

mk