DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Fællesskaber skal skabe godt ungeliv uden alkohol og rusmidler

Fem pilotkommuner er med projektet "Fælles om ungelivet" var at lave opskrifter til, hvordan man skaber et godt ungeliv uden stoffer og alkohol.

SORØ: Sorø er gået sammen med Sundhedsstyrelsen, TrygFonden og fire andre pilotkommuner, Aalborg, Gentofte, Odder og Silkeborg, om udviklingsprogrammet ”Fælles om ungelivet”.

Det skal være med til at undersøge, hvordan man som kommune bedst kan understøtte et godt og inspirerende ungeliv uden rusmidler.

Programmet er lige nu i en pilotfase, hvor Sorø og de fire andre kommuner skal være med til udvikle opskrifter på, hvordan kommuner fremover kan støtte et godt ungeliv, hvor rusmidler spiller en markant mindre rolle.

- I Sorø er vi stolte af at være bannerførere på et ambitiøst program som Fælles om Ungelivet. Både fordi vi finder visionen vigtig og meningsfuld, men også fordi programmet ligger helt i tråd med vores pejlemærker for pædagogisk arbejde, hvor inddragelse og fællesskab er stærke værdier, siger kommunaldirektør Søren S. Kjær.

Inspireret af Island

Projektet har hentet inspiration på Island, hvor man med en effektiv indsats har fået unge til at drikke mindre alkohol og ryge mindre. Her er udviklingen på 20 år vendt, så islandske unge ikke længere har Europas højeste alkoholforbrug, men det laveste.

- I Fælles om ungelivet vil vi gerne se den samme udvikling som på Island, siger Jette Jul Bruun, der er underdirektør i TrygFonden.

Men der er lang vej, for de danske unge ligger allerhøjest blandt Europas unge, når det handler om at drikke sig fuld.

Udgangspunktet i Fælles om ungelivet er, at de voksne spiller en vigtig rolle som kulturskabere og kulturbærere i unges liv - også når det gælder rusmidler.

- Vi vil have særligt fokus på unges familie- og fritidsliv. Konkret handler det bl.a. om at understøtte forældres motivation for at bruge tid med deres unge, interessere sig for hvem og hvad, de bruger deres tid på, og ikke mindst turde udtrykke tydelige forventninger og sætte gode rammer for fx alkoholforbrug og hjemmetider. Der er nemlig god evidens for, at det virker, når forældre er tydelige, nærværende og engagerede. Samtidig viste det sig, at de islandske unge faktisk gerne vil være mere sammen med deres familier. Det kan måske være en støtte for danske forældre, der kan være i tvivl om deres egen rolle i de unges liv, forklarer Jette Jul Bruun.

Kommunerne udvikler opskrifterne

Fælles om ungelivet handler også om de unges fritidsliv. Her skal programmet bl.a. understøtte kommunernes arbejde med at udvikle det organiserede fritidsliv, så unge får gode grunde til at blive og forblive aktive i foreninger. Der skal også arbejdes med at påvirke kulturen i de unges fritidsaktiviteter, så de støtter op om et ungeliv uden rusmidler.

- I Sorø har vi en stærk foreningskultur, så vi ser et stort potentiale i at samarbejde med det lokale foreningsliv om at skabe gode ungemiljøer uden rusmidler. Unges trivsel ligger os meget på sinde, så vi glæder os til at sætte fokus på præcis det emne gennem Fælles om Ungelivet, siger siger Børn og Undervisningsudvalgsformand Lars Damgaard (DF).

De resultater og erfaringer, pilotfasen løbende skaber, vil blive bearbejdet og formidlet løbende. Både mellem parterne i programmet, men også på nationalt niveau hvor videndeling skal sikre, at fx kommuner, idrætsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre centrale interessenter kan få inspiration til at være medløftere på visionen.

Sundhedsstyrelsen og TrygFonden står bag programmet ”Fælles om ungelivet”. I årene 2020-2023 udfolder ”Fælles om ungelivet” sig i en pilotfase, hvor de fem kommuner Aalborg, Silkeborg, Odder, Sorø og Gentofte skal være med til at udvikle generiske modeller, som kommuner i fremtiden kan bruge i deres arbejde med unge og rusmidler.

Kilde: Sorø Kommune

ibs