DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
For lidt energi i halvdelen af landets kommuner
Kenneth Hald Jensen, direktør i non-profit-netværket Green Network. (Foto: Søren Hauge Carlsen)

For lidt energi i halvdelen af landets kommuner

DEBAT Hveranden kommune har ingen eller kun sporadiske klima-aktiviteter rettet mod erhvervslivet, skriver direktøren for Green Network

Kenneth Hald Jensen, direktør i Green Network

En ny rapport fra Det Økologiske Råd fastslår, at under halvdelen af landets kommuner har målrettede energieffektviseringstilbud til kommunens virksomheder. Samtidigt er der også mangel på tilslutning fra virksomhederne til de aktiviteter, der er igangsat. En oplagt mulighed er at samarbejde med miljø- og erhvervsnetværkene om at udvikle tilbuddene.

Bæredygtighed og det at være grøn by prioriteres højt i landets kommuner. Især er der fokus på at nedbringe CO2-udslippet og for mange kommuner er energieffektiviseringer et vigtigt redskab. Hvor fokus i kommunerne tidligere har været på egne bygninger og på private boliger, er fokus nu i højere grad på erhvervsvirksomhederne. Tal viser, at de står for mellem 30 og 60 pct. af kommunernes samlede CO2-udledning. Der er derfor god grund til at stille skarpt på virksomhederne.

Stor forskel på kommuner
Men det varierer meget fra kommune til kommune hvor gode man er til at skabe grundlag for energieffektiviseringer i virksomhederne. Halvdelen af landets kommuner har ingen eller kun sporadiske aktiviteter rettet mod erhvervslivet. Samtidigt tegner der sig et billede af, at Region Hovedstadens kommuner har langt de fleste tilbud, mens de andre regioner halter bagefter. Problemet er imidlertid også, at mange kommuner oplever manglende tilslutning fra erhvervslivet til deres aktiviteter.

Energioptimering i virksomheder er ikke kun godt for kommunens overordnede energi- og CO2-målsætninger. Minimering af energiforbruget i virksomhederne, herunder optimering af ressourceudnyttelsen, er også altafgørende for virksomhedernes konkurrenceevne og robusthed og dermed vækst. Det nyder kommunerne omvendt godt af. Og tror man på at den grønne dagsorden er kommet for at blive, er en kommune, som har målrettede og gennemprøvede tilbud også en attraktiv kommune at slå sig ned i.

Samtidigt oplever virksomheder, at energioptimeringer også giver forbedringer ift. indeklimaet og dermed arbejdsmiljøet samt et reduceret sygefravær.

Tag de lavthængende frugter
Der er store muligheder for at optimere virksomhedernes energiforbrug ved at samarbejde med miljø- og erhvervsnetværkene om at løfte opgaven. Miljø- og erhvervsnetværkene har direkte kontakt til virksomhederne og erfaringer med at skabe langsigtede løsninger i virksomhederne inden for området.

Som eksempel kan nævnes Green Network, et medlemsbaserede non-profit erhvervsnetværk. Green Network har haft succes med at skabe effektiviseringer ved at uddanne virksomheders nøglemedarbejdere i at trimme produktionsapparatet for effektiviseringsmuligheder og samtidigt skabe efterspørgsel efter lavenergiløsninger.

Green Network har også haft succes med at nedbringe ressourceforbruget i virksomheder ved at facilitere samarbejder omkring 'grønne industrisymbioser', hvor en virksomheds overskudsvarme eller materiale anvendes i en anden virksomheds produktion. I det hele taget har Green Network hjulpet en lang række virksomheder med at energioptimere via tilbud om miljøredegørelser, rådgivning og andre konkrete værktøjer.

Som nævnt er der for de fleste kommuners vedkommende et uudnyttet potentiale i virksomhederne. Det er derfor oplagt at kommunerne i fremtiden i højere grad fokuserer på virksomhedernes effektiviseringsmuligheder. Men en effektiv indsats kræver også viden og ekspertise. Miljø- og erhvervsnetværkene kan med deres erfaringer og direkte kontakt til virksomhederne være en god samarbejdspartner for kommunerne. Til gavn for kommunen, til gavn for virksomhederne og til gavn for hele samfundet.


Kenneth Hald Jensen, direktør i Green Network