DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus støtter coronaensomhed

AARHUS: Coronarestriktioner rammer særligt ældre hårdt. Derfor er Aarhus seneste kommune i rækken, der sætter penge af til at bekæmpe ensomhed. Kommunen har afsat en pulje på 350.000 kr. til foreninger og aftenskoler, der iværksætter fællesskaber og aktiviteter mod ensomhed som følge af coronakrisen.

Med ansøgningsfrist 17. januar kan puljen søges af folkeoplysende foreninger til at synliggøre og etablere nye aktiviteter, og aktiviteter målrettet aarhusianere, der er psykisk sårbare eller har et handicap, prioriteres højest. Samtidig er det vigtigt, at aktiviteterne sættes i gang hurtigst muligt. Foreninger kan maksimalt søge om 20.000 kr. pr. aktivitet.

- Coronakrisen har berørt os alle, og for nogle er restriktionerne, forandringerne og frygten for sygdommen gået ud over deres mentale sundhed. Med denne pulje vil vi hjælpe foreningerne til at skabe sunde fællesskaber, og forhåbentligt kan vi være med til, at foreningerne får mulighed for at byde nye medlemmer velkomne i fællesskaberne, siger rådmand Rabih Azad-Ahmad (R).

ibs