dknyt
dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ældre tyrkiske indvandreres hverdag skal undersøges

KORT NYT3. OKT 2021 13.37

27.500 borgere over 65 år har baggrund i ikke-vestlige lande, og ifølge prognoser vil det antal i 2030 være steget til 60.000. De er generelt fattigere, har flere helbredsproblemer og taler ofte dårligt dansk, og de er mere ensomme end andre ældre.

Vive vil i en ny undersøgelse belyse, hvordan deres hverdagsliv udfolder sig, og hvordan de håndterer deres udfordringer. Deres begrænsede danske sprog gør dem mere afhængige af familien, der i nogle tilfælde spiller en væsentligt større rolle i omsorgen for de ældre end fx kommunernes tilbud om hjemmehjælp.

Den klart største del af gruppen stammer fra Tyrkiet, og derfor vil undersøgelsen fokusere på personer med baggrund i Tyrkiet og deres voksne børn. Interviewene skal give ny viden om den hjælp og støtte, som udveksles inden for familierne, og om, hvordan de ældres udsatte position påvirker deres voksne børn, oplyser Vive. Undersøgelsen bliver finansieret af EGV - Ensomme Gamles Værn. 

ak