DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Furesø målretter sine plejehjem efter de ældres funktionsniveau

Plejehjemsbeboere uden demens skal have mulighed for at skabe deres eget fællesskab.
6. MAR 2021 11.29

FURESØ: Furesø Kommune differentierer nu i højere grad plejehjemmene efter de ældres funktionsniveau, oplyser kommunen.

Borgere, der er særligt udfordret i deres demens, har brug for mindre rammer, tryghed, ro og mere nærvær, mens borgere uden demens skal kunne bo samme sted og have glæde af hinanden og skabe et andet fællesskab end det, de øvrige har glæde af.

Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, har valgt at anvende tre mio. kr. til:

  • Udredning på Rehabiliteringscentret eller i hjemmet, der skal sikre en god overgang til mere hjælp eller en ny bolig.
  • Plejehjem målrettet de borgere, der i deres demens, har brug for et særligt tilbud, og plejehjem målrettet borgere, der er kognitivt velfungerende.
  • Pulje til plejehjem til en særlig indsats for borgere i en overgangsperiode, kompetenceudvikling af medarbejdere mv.

- Vi kan have borgere, der har brug for at modtage et grundigere udredningsforløb, før der tages stilling til, om borgerens behov kan dækkes derhjemme eller der skal et andet tilbud til. Her er ofte brug for mere tid og tættere udredning, inden der tages en beslutning om, hvordan borgerens behov kan imødekommes bedst muligt med de rette tilbud, siger udvalgsformand Matilde Powers (S).

ka