DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Guldborgsund anmeldt for muligt databrud

KORT NYT10. DEC 2020 7.38

GULDBORGSUND: Datatilsynet har politianmeldt Guldborgsund og indstillet til en bøde på 50.000 kr. for brud på persondatasikkerheden. Det oplyser tilsynet. Kommunen havde ved en fejl også sendt en besked til et barns far, der ikke havde forældremyndighed, via Digital Post. 

Bruddet fandt sted i 2018, og tilsynet vurderer ikke, at kommunen har oplyst klageren tilstrækkeligt om bruddet, så vedkommende kunne tage sine forholdsregler. Fx havde Guldborgsund ikke meldt det til Datatilsynet. Beskeden indeholdt bl.a. information om barnets opholdssted. 

Ifølge Datatilsynet kan de nationale datatilsyn i de fleste europæiske lande selv udstede administrative bøder, men reglerne er anderledes i bl.a. Danmark. Her skal tilsynet vurdere sagen og efterfølgende politianmelde den dataansvarlige, hvis det vurderer det nødvendigt. Herefter undersøger politiet, om der er grundlag for at rejse en sigtelse mv., og endelig vil en eventuel bødestraf blive afgjort ved en domstol.

ibs