DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Handicapråd kommer med anbefalinger til øget tillid

KORT NYT13. APR 2021 8.49

En undersøgelse fra Vive viser, at der er stor forskel på borgernes, kommunale sagsbehandleres og lederes oplevelser af sagsbehandlingen og mødet med borgere inden for handicapområdet. For Det Centrale Handicapråd er det vigtigt, at borgere med handicap og deres pårørende har tillid til den kommunale sagsbehandling, og derfor kommer rådet nu med otte anbefalinger til at øge tilliden.

Anbefalinger til at øge tilliden er både rettet mod Social- og Ældreministeriet, kommunerne og de kommunale handicapråd. Til ministeriet anbefales det, at fokusset på formidlingsuddannelse og efteruddannelse øges, forpligtigelse til at tilbyde uafhængig rådgivning til borgere og at foretage regelmæssige undersøgelser af tilliden.

Handicaprådet vil have kommunerne til politisk og ledelsesmæssigt at fokusere på tillid og kommunikation, styrke faglighed, vejledning og rådgivning, at være tydelige i koordineringen af indsatser og at inddrage rådets erfaringer i planlægningen. Dertil anbefales de kommunale handicapråd at holde kommunerne op på anbefalingerne og deltage i drøftelserne lokalt.

mh