DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hidtil største fald i ledighed siden coronakrisens start

Dyk i ekstraledigheden, men stadig små 43.000 flere ledige end før nedlukningen.
8. JUN 2020 13.20
TEMA: Corona

Månedsskiftet i sidste uge påvirkede ikke overraskende tilgangen af nytilmeldte ledige negativt. Til gengæld bød ugen også på den hidtil største nedgang i det samlede antal ledige siden coronakrisens start.

Godt en tredjedel af ugens nyledige kom til alene 1. juni, omend færre end gennemsnitligt for de foregående år. Til gengæld kom der dagen efter en del flere end gennemsnitligt, formentlig et efterslæb på grund af helligdagen.

Samlet kom der i løbet af sidste uge knap 8.700 nye ledige, hvilket er ganske få færre end gennemsnittet for i samme uge de foregående fem år, som er det sammenligningsgrundlag der anvendes. Med få udsving har nyledigheden dermed nu i en måned holdt sig nogenlunde på samme niveau som før coronakrisen.

Fem uger med fald

Samlet er ledigheden efter tre måneder under coronaen små 43.000 personer højere end før. For en uge siden var det 46.000. Tallet har været faldende de seneste fem uger med det størtste fald i sidste uge. I alt er lidt under 175.000 personer tilmeldt som ledige på Jobnet, viser tal fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering ifølge Ritzau.

Tallene for nyledige er hentet fra Beskæftigelsesministeriets daglige monitorering af ekstraledigheden under coronakrisen. Kurverne over artiklen viser udviklingen, siden monitoreringen begyndte for tre måneder siden.

Kurven med den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige der er kommet under coronakrisen. De dage, den røde streg dykker under nul, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.