DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hjælp til hjemløse virker meget forskelligt i kommunerne

'Housing first' lykkes bedst, når tre betingelser er opfyldt. I en del kommuner kniber det.
29. JUN 2020 12.30

De seneste ti år er hjemløsheden steget markant i Danmark, og det har været en udfordring for kommunerne at knække koden til at hjælpe borgerne ud af hjemløsheden.

Èn tilgang har dog vist sig at være særligt effektiv, nemlig Housing First-tilgangen, hvor man skaffer den hjemløse en permanent bolig og samtidig sætter ind med intensiv og fleksibel støtte til borgeren.

En evaluering af indsatsen i en række kommuner viser, at både borgere og kommuner har gode erfaringer med Housing First-tilgangen, men at der er stor forskel på, hvor godt det er lykkedes at implementere den i de kommuner, der har deltaget i programmet. Nogle har klaret det rigtigt godt, men i en del kommuner er der udfordringer.

I kommunerne med en vellykket indsats er tre centrale forudsætninger opfyldt:

  1. Kommunerne har en systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen gennem brugen af kommunal boliganvisning eller ved en samarbejdsaftale med de lokale boligorganisationer.
  2. Kommunerne har en systematisk praksis for at tilbyde borgerne social støtte efter de evidensbaserede bostøttemetoder, der sammen med boligløsningen udgør Housing First - tilgangens kernekomponenter.
  3. Kommunerne har en stærk organisering af og samarbejde med relevante aktører, som understøtter udførelsen af indsatsen. Det gælder for eksempel, at Housing First-tilgangens principper er forankret i den kommunale myndighedsafdeling, der visiterer til indsatsen. Desuden er det afgørende, at der er et velfungerende samarbejde med ydelsescentret om bevilling af indskudslån og enkeltydelser, der har stor betydning for at kunne etablere en boligløsning for borgeren.
Mangel på boliger

En del kommuner har ikke fået lavet de systematiske procedurer, der skal til. Men samtidig melder mange kommuner om problemer med at finde boliger med tilstrækkelig lav husleje. Mange af disse kommuner har dog ikke eller kun i begrænset omfang udnyttet mulighederne i lovgivningen til at skaffe de nødvendige boliger.

- Det store potentiale, der ligger i Housing First-tilgangen, bliver desværre langt fra udnyttet i alle kommuner. I fremtidige indsatser vil mange kommuner med fordel kunne lade sig inspirere af de kommuner, som er lykkedes med at implementere metoden, siger seniorforsker Lars Benjaminsen, VIVE, der er en af forfatterne bag evalueringen.

Læs hele rapporten her.

ak