dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat

Hjørrings største botilbud får kritik af socialtilsynet

Borgerne trives ikke, magtanvendelser bliver ikke dokumenteret, og ledelsen formår knap at understøtte borgernes behov på botilbuddet Aage Holms Vej.

HJØRRING: Botilbuddet Aage Holms Vej, der er Hjørrings største botilbud med 48 pladser til udviklingshæmmede, får i det seneste tilsyn kritik af botilbuddets forhold og beboernes manglende trivsel. 

Botilbuddet har siden årsskiftet været omdrejningspunkt for demonstrationer, politisk splid og personalesager. Dertil har halvdelen af personalet forladt institutionen over de seneste to år. 

I tilsynsrapporten fra Socialcenter Øst, der er publiceret den 1. juli, står der blandt andet, at borgerne i tilbuddet "trives i lav grad". 

Det vækker lettelse hos flere af de pårørende, der har været kritiske over forholdene på botilbuddet. 

- Det er fantastisk at der er blevet lyttet, og at socialtilsynet nu bekræfter de kritikpunkter, vi har lagt frem, siger Maria Kiil, hvis 20-årige søn bor på institutionen, til Nordjyske.

Påvirker borgernes trivsel og udvikling

Socialtilsynet har ved tilsynet haft særlig opmærksomhed på, at tilbuddet har borgere, der er uden for den godkendte målgruppe, "hvis problematikker (udadreagerende adfærd) skaber utryghed hos både de øvrige borgere og medarbejdere", fremgår det af rapporten. 

Det har påvirket hele driften af institutionen, at én meget udadreagerende beboer i institutionens skærmede afsnit har fyldt meget med blandt andet smadrede vinduer og hærværk på biler på parkeringspladsen, skriver Nordjyske. 

Tilsynet konkluderer, at tilbuddet har væsentlige kvalitetsudfordringer angående dette, og "det vurderes, at situationen på tilbuddet har påvirket alle borgeres trivsel og udvikling."

Det skriver tilsynet i sin rapport:

Om botilbudet:

at det "samlet set delvist opfylder betingelserne for fortsat godkendelse og dermed delvist besidder den nødvendige kvalitet"

"borgerne i lav grad trives og er i positiv udvikling"

"i lav grad formår at skabe sammenhæng mellem målsætning, målgruppe og metoder"

"i meget lav grad forebygger, håndterer og dokumenterer magtanvendelser."

"i lav grad forebygger, håndterer og dokumenterer vold og overgreb."

"de fysiske rammer i høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen."

"arbejder i middel grad målrettet med f.eks. samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, pårørende, inddragelse af borgere"

Om ledelsen:

"i middel grad har en ansvarlig og kompetent ledelse"

"i lav grad formår at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov"

"i lav grad understøtter løbende kompetenceudvikling"

"organisering og bemanding i lav grad er hensigtsmæssig og understøtter, at borgerne trives i tilbuddet"

"i lav grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer."

"i lav grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for medarbejderne."

Om medarbejderne:

"medarbejdere i middel grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer"

Kilde: Tilbudsportalen.dk

Selvfølgelig ikke godt nok

Socialtilsynet varslede i første omgang flere påbud til botilbuddet, men eftersom tilbuddet har oplyst, at der vil blive foretaget ændringer, frafaldes nogle af disse.

Også områdets direktør i kommunen siger, at der skal følges op på kritikpunkterne. 

- De parametre, hvor institutionen scorer lavere end middel, er selvfølgelig ikke godt nok, og det skal vi have rettet op. Det er vi også i fuld gang med, siger direktør i Social, Ældre og Handicapforvaltningen Mikkel Grimmeshave til Nordjyske. Han oplyser videre, at der er igangsat en ekstern undersøgelse, som skal belyse samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og pårørende.

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.