DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kommune måtte godt fyre eksemramt pædagog

Ligebehandlingsnævnet afgør, at en pædagog godt måtte afskediges, efter at kommunen havde tilbudt en række skånehensyn.
22. OKT 2020 8.00

En pædagog i en vuggestue udviklede kontakteksem og måtte derfor fritages fra opgaver, hvor man har hænderne i vand. Det viste sig ikke muligt i vuggestuen, og hun blev flyttet til børnehaven. 

Da de opgaver, hun ikke kunne varetage, svarede til ca. 11 timer, blev hun tilbudt en 21 timers ansættelse og dermed en væsentlig lønnedgang. Pædagogen ønskede at beholde sine 32 timer og takkede nej, men da hun ikke var disponibel i det antal timer, blev hun i stedet afskediget.

Hun klagede til Ligebehandlingsnævnet over påstået forskelsbehandling på grund af handicap, men her får kommunen medhold, da kommunen ifølge nævnet har foretaget og tilbudt en række skånehensyn og dermed opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Opfyldt forpligtelse

Kommunen havde blandt andet også tilbudt en omplacering til sfo, som pædagogen i første omgang sagde ja til. Ved den opfølgende samtale blev det dog et nej tak, da opgaverne i institutionen var blevet ændrede, så der ikke var nogen våde opgaver. Her var det dog vanskeligt for institutionen at dække ind på de opgaver, hun var fritaget for. 

"Begrundelsen for den påtænkte afskedigelse er de driftsmæssige problemer, der følger af, at du ikke kan udføre arbejdsopgaver svarende til din beskæftigelsesgrad. Ledelsen har vurderet, hvor mange opgaver du er fritaget for og opgjort, at du er friholdt for opgaver svarende til 11 timer om ugen. Ledelsen har på den baggrund tilbudt dig at gå 11 timer ned i tid og løn om ugen, således at din ansættelse ændres fra 32 timer til 21 timer. Du har afvist at gå ned i arbejdstid, jf. referat af samtalen den 21. november 2018," lød det blandt andet i afskedigelsen. 

I sin afgørelse skriver nævnet:

"Ligebehandlingsnævnet vurderer, at klager som følge af sin håndeksem ikke var i stand til at deltage i en væsentlig del af de opgaver, der følger af ansættelsen som pædagog i en vuggestue og børnehave.

Nævnet vurderer også, at indklagede, der i en årrække løbende foretog en række forskelligartede skånehensyn, ved tilbuddet om ændringen af klagers arbejdstid til 21 timer om ugen, har opfyldt sin tilpasningsforpligtelse."

 

Læs hele Ligebehandlingsnævnets afgørelse her. 

ibs