DK Nyt
DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kommuner må godt nøjes med ét aflastningstilbud

Kammeradvokaten vurderer, at kommuner selv bestemmer antallet af aflastningstilbud og ikke behøver at lytte til borgeres ønsker om aflastningssted.
15. APR 2021 10.37

BORNHOLM: Kammeradvokaten konkluderer i en vurdering, at Bornholms Regionskommune administrerer inden for servicelovens rammer på handicapområdet, når det gælder aflastning.

Vurderingen kommer efter, at kommunen har mødt kritik og beskyldninger om ulovlig administration efter en sag om en 18-årig handicappet pige. Efter 11 år i aflastning ved en plejefamilie blev hun flyttet til kommunens eneste institution for aflastning af funktionsnedsatte borgere, Løvstikken, mod sit eget og familiens ønske.

Spørgsmålet om lovlighed handler om kommunens kvalitetsstandard fra 2018 om afløsning og aflastning. Kritikken er rettet mod, at der i standarden for det specialiserede område henvises til kommunens eget aflastningstilbud. I den nylige vurdering nævnes det, at kommunerne har pligt til at tilbyde aflastning og foretage en vurdering af, om borgerens behov kan varetages. Det slås fast, at kommunens administration af aflastning lever op til det, og dermed er lovlig.

I forhold til serviceloven fremgår det, at kommunen hverken "skal tilbyde et bestemt antal aflastningstilbud, eller at aflastningstilbuddet både skal omfatte aflastning på institution, plejefamilie og / eller andre tilsvarende tilbud". Det skyldes, at det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret og beslutter, hvordan kommunen skal "planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale område".

Kammeradvokaten konkluderer, at kommunens kvalitetsstandard ikke er i strid med loven, når der kun er anført ét aflastningstilbud. Hver enkelt borger skal have en individuel vurdering af behovene for aflastning, men kommunen er ikke "forpligtet til at lægge vægt på den enkelte borgers ønske" om aflastningssted.

Se Kammeradvokatens vurdering.