DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ombudsmanden:
Kommuner skal aktivt sørge for anbragte børns samvær med netværk

Hvis samvær med netværket skal afbrydes eller begrænses til mindre end én gang om måneden, eller hvis samvær skal være overvåget, skal børn og ungeudvalget og ikke forvaltningen træffe afgørelsen.
8. DEC 2020 11.35

Når et barn skal anbringes uden for hjemmet, skal kommunen afdække, hvem der er barnets netværk, og om barnet skal have samvær med personer i netværket. Hvis samvær med netværket afslås eller begrænses, skal kommunen altid træffe en formel afgørelse, også selvom forældremyndighedsindehaveren eller et barn over 12 år ikke ønsker samvær.

Det er en af flere pointer i en sag om anbragte børns samvær med netværk, som Folketingets Ombudsmand netop har afsluttet.

- Et godt netværk kan have stor betydning for anbragte børns trivsel og fremtid. Det er også afspejlet i lovgivningen. Derfor er det vigtigt, at kommunerne sørger for at afdække netværket og træffe en afgørelse, hvis samvær afslås eller begrænses. Både når børnene bliver anbragt, men også hvis fx bedsteforældre på et senere tidspunkt ønsker samvær, siger ombudsmand Niels Fenger.

Ombudsmandens undersøgelse er indledt på baggrund af tre konkrete klager fra en bedsteforælder og tidligere plejeforældre, der havde fået afslag på samvær med et anbragt barn eller havde fået nedsat samvær til mindre end én gang om måneden.

Klagerne fik i sommer ombudsmanden til at indlede en generel undersøgelse af spørgsmålet. Han bad Ankestyrelsen om at svare på en række spørgsmål om anbragte børns samvær med netværk. 

Fejl i principafgørelse

Ombudsmanden har også set tilfælde, hvor forvaltningen i kommunen har truffet afgørelse om samvær, men hvor afgørelsen reelt burde have været truffet af børn og ungeudvalget i kommunen. Dette uafhængige udvalg består af både eksperter, en dommer og kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Hvis samvær med netværket skal afbrydes eller begrænses til mindre end én gang om måneden, eller samvær skal være overvåget, er det børn og ungeudvalget, der skal træffe afgørelsen. Det gælder også, selv om forældremyndighedsindehaveren og et barn over 12 år er enige i kommunens afgørelse.

Der er på det punkt en fejl i en principafgørelse fra Ankestyrelsen. Derfor har Ankestyrelsen oplyst, at den vil gennemgå sine udmeldinger om praksis på området og orientere ombudsmanden om resultatet.

Find links til ombudsmandens afsluttende brev, ombudsmandens høring og Ankestyrelsens og Socialministeriets udtalelser i sagen samt ombudsmandens udtalelse i en tidligere sag om afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn her.

ka