dkmedier
dknyt
dkindkob
dknyt
dksundhed
doi
DK Debat

Kommuners svigt bliver tema på samråd med socialministeren

I lyset af sagerne i Nordfyns, Nyborg og Langeland vil Katrine Daugaard (LA) i et samråd bl.a. have socialministerens svar på, om der er behov for nye måder at sanktionere kommuner på.

Foranlediget af den seneste tids kritiske sager om svigt på socialområdet i de tre fynske kommuner Nordfyns, Nyborg og Langeland har det nordfynske folketingsmedlem Katrine Daugaard (LA) indkaldt socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd.

Daugaard vil have svar på to spørgsmål. Det skriver hun i et opslag på Facebook.

- Vil ministeren på et samråd redegøre for, om ministeren mener, at der er brug for nye måder at sanktionere kommuner, der ikke overholder lovgivningen, således at man kan genskabe borgerens forventning om, at kommunerne overholder lovgivningen?

- Vil ministeren på et åbent samråd redegøre for, hvordan ministeren vurderer udbyttet af Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge henset til, at både Langeland, Nyborg og Nordfyn kommune har haft forløb med taskforcen inden for de seneste år, men ikke desto mindre kan der fortsat konstateres store forvaltningsmæssige problemer i alle kommuner?

Det skriver Katrine Daugaard

Den permanente taskforce hører under Socialstyrelsen og tilbyder analyse- og udviklingsforløb til kommuner, der har udfordringer på området og behov for at styrke deres sagsbehandling. På trods af at de tre fynske kommuner alle har fået hjælp af Socialstyrelsen, er der stadig ikke sket forbedringer på området. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Mest aktuelle er sagerne i Nordfyns og Nyborg Kommuner. I Nordfyns Kommune er udfordringerne på socialområdet overskredne tidsfrister, manglende kvalitet i sagsbehandlingen, dårligt arbejdsmiljø, sygemeldinger og opsigelser blandt socialrådgiverne.

I Nyborg Kommune har ulovlige forhold i flere år været hverdag på det specialiserede socialområde med politikernes viden herom.

lal

 

 

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.